Aktuálně

O čem rozhodovali radní 27. ledna 2016?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 27. ledna 2016 sešli na své schůzi v šestičlenném počtu. Omluven byl Jakub Rytíř (ANO 2011).

  • Jindřichův Hradec, zámek, hrad, Vajgar, ilustračníPodnájem nebytových prostor v areálu plaveckého bazénu

Rada města po projednání schválila společnosti Služby města Jindřichův Hradec podnájem nebytových prostor v areálu plaveckého bazénu třetí osobě – Pavel Sedlář, COQUI WORLD Praha. Společnost zde bude prodávat certifikované plavecké potřeby (plavky, obuv, plavecké pomůcky).

  • Návrh zadání veřejné zakázky – Regenerace parku pod Gymnáziem Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci

V loňském roce byla provedena na plochách všech jindřichohradeckých sídlišť a parků inventarizace zeleně, která měla za cíl vyhodnotit zdravotní stav stromů a navrhnout opatření nutná k zajištění maximální bezpečnosti.  Z výsledků inventarizace je zřejmé, že nejexponovanější plochou s nejvyšším počtem dřevin ve špatném zdravotním stavu, které vyžadují ošetření, je park pod Gymnáziem Vítězslava Nováka.

V parku roste celkem 287 stromů, přičemž 8 ks stromů je nutno pokácet a u 56 stromů provést ošetření bezpečnostně zdravotním řezem. Projekt bude zacílený také na podporu biodiverzity (různorodost vyskytujících se organizmů) s důrazem na druhy významné pro ochranu přírody. Proto se v rámci projektu bude realizovat:

1. Ošetření dřevin a zídka pro úkryt plazů

V parku bude ošetřeno  56 stromů. Konkrétně se jedná o ošetření 24 lip, 17 javorů, 7 buků, 3 dubů, 1 jírovce, 1 habru, 1 akátu, 1 jasanu a 1 smrku. Na předmětných stromech bude proveden tzv. bezpečnostní řez, při kterém budou odstraněny větve suché, mechanicky poškozené, nalomené či zlomené, větve volně visící v korunách a bezprostředně hrozící svým pádem na zem apod. Tak aby při ošetření dřevin nedošlo k úplnému odstranění mrtvého dřeva či dutin, významných pro živočichy, bude u vybraných dřevin proveden ořez metodou tzv. přírodě blízkého typu řezu. Zídka pro úkryt a zimování plazů  bude zbudována  v jihozápadně orientovaném svahu, bude ze skládaného kamene, prosypaného hrubším štěrkem.

2. Podpora květnatých trávníků

Téměř 8 m široký travnatý pás podél Nežárky a severní svah u Naxerovy lávky se bude kosit pouze 1x až 2x ročně, aby mohlo dojít k vykvetení zejména dvouděložných rostlin a tím získáme např. nektarodárné rostliny pro denní motýly a prostor pro další živočichy živící se rostlinami a jejich nektarem.

3. Dosadba živných rostlin pro významné druhy bezobratlých – vrby, kaliny, tavolník

4. Logger (broukoviště)

Uložení silných větví a částí kmenů, ve kterých mohou dokončit svůj vývoj dřevokazné organizmy a další organizmy je mohou osídlit

6. Údržba periodických tůní

Místa kde se v současné době zachycuje povrchová voda – údržbou (např. vyhrabáním stařiny kovovými hráběmi) udržovat otevřené drobné podmáčené plochy, které jsou podle srážkových poměrů zaplavovány vodou. Objeví se volná hladina využitelná pro obojživelníky (zelení skokani) a méně náročné druhy drobných vodních živočichů.

7. Informační tabule (5 ks) objasňující veřejnosti funkci jednotlivých navržených prvků, funkci loggeru, důvody proč jsou v parku torza dřevin, k čemu je kamenná zídka, tůně a občasně kosené plochy.

Na tuto akci bude zažádáno o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR, kde je možné získání dotace až 80 % celkových nákladů.

Rada města po projednání schválila návrh zadání veřejné zakázky na provedení akce Regenerace parku pod Gymnáziem Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci.

  • Podání nabídky do veřejné zakázky Podpora azylových domů v Jihočeském kraji

Rada města schválila podání nabídky do veřejné zakázky „Podpora azylových domů v Jihočeském kraji“, části 3 této zakázky – Zajištění sociální služby azylové domy s místem plnění a poskytování služby na území obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec s předpokládanou hodnotou 3 622 080,- Kč. Předmětem zakázky je zajištění sociální služby Azylové domy – dle § 57 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a její dostupnosti na území Jihočeského kraje. Účelem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Vzhledem k tomu, že město Jindřichův Hradec je zřizovatelem sociální služby azylové domy v Domově pro matky s dětmi v Políkně, získané finanční prostředky z této veřejné zakázky by podpořily provoz tohoto zařízení  a poskytování sociální služby, jejíž základní činností je poskytnutí pomoci matkám s dětmi na přechodnou dobu – zpravidla 1 roku, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

  • Plán akcí konaných na letišti Jindřichův Hradec v roce 2016

Rada města po projednání schválila plán akcí konaných na letišti Jindřichův Hradec:
20. – 22. května 2016 akce Muzikumfest
2. – 3. července 2016 TUNING Souček
18. – 21. srpna 2016 otevřené mistrovství ČR v parašutizmu
za podmínky dodržení bezpečnostních, protipožárních a hygienických opatřeních stanovených platnými právními předpisy.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít