Aktuálně

ScienceCafé – Silná zemětřesení a sopečné výbuchy

ScienceCafé - Silná zemětřesení a sopečné výbuchy

„Silná zemětřesení a sopečné výbuchy – současné možnosti snižování jejich ničivých následků“

Rozumíme dobře příčinám zemětřesení? Jak složité jsou procesy odehrávající se hluboko v zemské kůře? Jak je lze z povrchu Země sledovat? Umímě přepovědět nadcházející události? Jsme schopni rizika spojená se zemětřeseními a sopečnými výbuchy snižovat? Jaké jsou příčiny zemětřesení v seismicky nejaktivnější oblasti České republiky?

Na tyto a další otázky se pokusí nalézt odpověď RNDr. Aleš Špičák CSc., ředitel Geofyzikálního ústavu AV ČR