Aktuálně

Sedm kurzů pečovatelské péče pořádá zdarma Diakonie ČCE

Cyklus sedmi šestihodinových kurzů, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu, pořádá v dubnu a květnu Diakonie ČCE. Všechny kurzy se uskuteční na faře Českobratrské církve evangelické v Jindřichově Hradci, ulici Bratrské 129/IV. (lesopark U Jakubu).

Sedm kurzů pečovatelské péče pořádá zdarma Diakonie ČCESérie přednášek a kurzů nese název Pečuj doma a s námi. Není určena pouze pro laické pečující, kteří se v rámci paliativní péče starají o své blízké. Účastnit se může každý, koho daná tématika zajímá. Na kurzech lze získat potřebné rady a informace, navzájem si vyměnit zkušenosti, naučit se v praxi ošetřovatelské techniky. Přichystány jsou soubory příruček k pečování a instruktážní videa na DVD. Vše zdarma!

Přihlásit se a bližší informace je možné získat prostřednictvím Tomáše Hataje (tomas.hataj@diakonie.cz; 603 167 539) či přímého webového odkazu na akci 

Roman Pišný 

více na ventilator.websnadno.cz

TERMÍNY A TÉMATA

Ošetřovatelský kurz

sobota 8. dubna

10:00 – 16:00

Petra Opršalová

Sociálně právní kurz

pátek 21. dubna

09:00 – 15:00

Mgr. Radka Pešlová

Fyzioterapeutický kurz

sobota 22. dubna

10:00 – 16:00

Mgr. František Vaňous

Praktický nácvikový kurz

pátek 12. května

10:00 – 16:00

Petra Opršalová

Pečování v závěru života

pátek 19. května

10:00 – 16:00

Mgr. Milada Štoidlová

Pečování o člověka s demencí

pátek 26. května

10:00 – 16:00

Zdeňka B. Juchelková

Kurz komunikace

sobota 27. května

10:00 – 16:00

Zdeňka B. Juchelková

Roman Pišný.