Aktuálně

Seriál o víně vinotéky Dionýsův nektar: Díl první – Vinná réva

Historie vinné révy daleko přesahuje historii lidstva. Původně plevelná rostlina, která parazitovala na dominantní vegetaci , byla na naší zemi již před 130 miliony let.

Seriál o víně vinotéky Dionýsův nektar: Díl první – Vinná réva
Foto: www.pixmac.cz

Vinná réva tak  poznamenala i počátky lidské civilizace. Počátky pěstování vinné révy , byly zaznamenány již 8 000 let před Kristem.  V přední Asii byly dochovány archeologické artefakty, které prokazují  výrobu vína již 5 000 let před Kristem, tedy cílené zpracování vinné révy.
První písemné zmínky o výrobě vína pak pocházejí z roku 2 750 let před Kristem, kdy staří Egypťané popisovali amfóry s vínem. Není bez zajímavosti, že již 1000 let před Kristem stanovil Mojžíš předpisy pro výrobu Košer vína. S rozvojem pěstování vinné révy jsou však nejvíce spojováni Římané, přestože převzali tuto znalost od Řeků, kteří ji převzali od Kréťanů a ti pravděpodobně od Etrusků.
Ve starém Řecku, na Krétě a v Thrákii se dá hovořit již o vyspělém vinařství.Víno se stalo součástí kultury a považovalo se za jednu ze základních životních potřeb. Zakladatelem je považován bůh vína Dionýz., o kterém vzniklo mnoho pověstí.
V průběhu dobývání jednotlivých území Římany se réva rozšířila i do těchto oblastí. Tímto způsobem dorazila réva do Francie, Španělska, Německa a v letech 276 až 282 za vlády císaře Próbuse i na naše území.
Největšího rozmachu dosáhlo pěstování vinné révy za římského císaře Proba. Bylo zahájeno rozšiřování pěstování vinné révy v provinciích. Důvody  byly především ekonomické a vojenské.

Seriál o víně vinotéky Dionýsův nektar: Díl první – Vinná réva
Foto: www.pixmac.cz

Vojáci legie měli nárok na jeden litr vína denně. Pokud byla legie v boji, tak dva litry. Jestliže počty legie byly cca 7.000 – 8.000 mužů, ( počty se v jednotlivých obdobích měnily podle taktického využití a výzbroje) , jednalo se tedy o nemalou spotřebu.
Z tohoto období pochází i počátek pěstování vinné révy na Moravě. ( Pálava – Římský vrch – legio Decima Pia Fidelis ).
K rozšíření vinic na našem území došlo v období Velkomoravské říše v 9. a 10. století a je spojováno se jmény knížete Bořivoje, kněžny Ludmily a svatého Václava, velké zásluhy mají i mniši v klášterech. Rozkvět vinařství nastává za vlády Karla IV., který dal do Čech přivézt révu z Burgundska a Porýní. Další zvětšování ploch vinic následovalo jak za Václava IV., tak – po přestávce na husitské války – za Jiřího z Poděbrad a Vladislava Jagellonského. Postupně se vyvíjí i vinařská legislativa – úřad perkmistra, gruntovní knihy, viniční řád atd.
Od té doby se vinná réva pěstuje  na našem území nepřetržitě.

Další díl: Díl druhý – Středověk Morava


Vinotéka Dionýsův nektar – Klášterská 142, J.Hradec

 


Obrázky:
blandys legální fotografie z fotobanky www.pixmac.cz
Ripe wine grapes  legální fotografie z fotobanky www.pixmac.cz

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít