27.5 C
Jindřichův Hradec
19.07. 2024
Archivní

Sladká kaše bude! | Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec

Na zámku se opět bude rozdávat sladká kaše

V polovině 14. století založila hradní paní Markéta z Hardeggu milý zvyk rozdávání „sladké kaše“. Potomci paní Markéty páni z Hradce, i jejich následovníci Slavatové a Černínové, jej řádně udržovali více než čtyři století. Zrušen byl až v roce 1783. Jubileum zrušení tohoto zvyku považujeme za hezkou příležitost k jeho skromnému obnovení.

Jindřichohradecký pán Adam I. z Hradce uzákonil pokračování tradice ve svém testamentu a dokonce nabádal panovníky k odnětí statků těm z jeho následovníků, kteří by zvyk přestali dodržovat. Také proto byl tento zvyk zrušen až nařízením císaře Josefa II. v roce 1783 a nahrazen finančním obnosem pro chudé.

A nyní, 240 let od zrušení tradice, kaše bude! V sobotu 8. dubna přijďte ochutnat postní „sladkou kaši“ vařenou dle původní receptury. Ač se recept v průběhu časů trochu měnil, nejčastěji se použila pšeničná krupice, pivo, mastilo se makovým olejem a sladilo medem. Kaše se bude rozdávat v Černé kuchyni od 10 do 16 hodin nebo dokud bude. Obnovujeme tradici skromným způsobem a nebudeme plýtvat. O vaření a podávání kaše se postará Panský dvůr Telč.

Kromě sladké kaše budete moci také ochutnat další postní dobroty, které připraví Oat.milk.klara Klára Čepčányová.

Těšíme se na vaši návštěvu.