6.9 C
Jindřichův Hradec
25.03. 2023
Články

Společné jednání krajů, obcí a JHMD nepřineslo nic překvapivého

Jihočeský kraj svolal do Muzea fotografie v Jindřichově Hradci na večer 21. 6. 2016 další jednání k vleklému sporu o financování kompenzací za ztráty při provozování veřejné dopravy na úzkokolejce, zejména ve vztahu k modernizovaným vozidlů. Cílem setkání bylo informovat starosty a média o postupu jednání s JHMD a vývoji sporu.

Společné jednání krajů, obcí a  JHMD nepřineslo nic překvapivéhoHejtman Jiří Zimola na úvod přednesl prohlášení Jihočeského kraje, které obsahovalo finanční vyčíslení projednávaného smluvního vztahu. Hejtman i náměstek pro dopravu Kraje Vysočina Libor Joukl svorně tvrdí, že své závazky si kraje plní.

Na plnění smlouvy má odlišný názor ředitel JHMD Boris Čajánek. Ve své reakci uvedl pasáže smlouvy, které nejsou dle jeho názoru ze strany krajů plněny.

Především není nikterak plněno ujištění hejtmana Zimoly o úhradě odpisů modernizovaných vozů, ke které dodnes nedošlo. Dále je společnost JHMD „trestána“ za skutečnost, že je současně vlastník infrastruktury, a proto kraj odmítá hradit dopravci poplatek za dopravní cestu. Pro nehrazení poplatku přitom neexistuje žádné racionální zdůvodnění a ze strany kraje tak zůstává jen u nijak nepodloženého prohlášení. V tomto smyslu je JHMD diskriminováno před ostatními vlastníky infrastruktury. Ve vztahu ke smlouvě s Krajem Vysočina si nelze vykládat smluvní ustanovení o zohlednění modernizace motorových vozů tak, že dojde k úhradě jen částečně a odpisy vozidel se dál nepromítnou do navrhované sazby za kilometr.

Z titulu uvedené modelnizace společnost JHMD dotuje každý ujetý kilometr třiceti korunami. Nabídka krajů k podpisu smlouvy na letošní rok však zůstala pouze na hodnotě úhrady ve výši deseti korun, tzn. že dotace veřejné dopravy společností JHMD (na místo úhrady kraji) by se pouze snížila na 20 Kč.

Účast přítomých starostů zůstala u většiny z nich nepochopena, protože spory v jednání krajů s provozovatelem úzkokolejky nemohou nikterak ovlivnit ani napomoci jejich řešení. Důležité v tomto kontextu pro starosty je, že kraj dopravní obslužnost zajišťuje. Naopak vyjádřili potřebu další existence úzkokolejky nejen jako turistického fenoménu ale i pro běžnou přepravu do zaměstnání.

Jisté zklamání z jednání vyjádřil i starosta Dr. Drahota z Horního Skrýchova, neboť, jak uvedl, nedověděl se žádné konkrétní kroky stran sporu vedoucí ke smírčímu jednání a k dohodě.

Závěr jednání přeci jen přinesl drobné pozitivum, a to v ujištění, že jihočeský kraj po roce 2019 zajistí dopravní obslužnost formou přímého zadání JHMD.

Jindřichohradeckém úzkokolejky

Nejnovější články

Nahlédněte do praxe s přednáškami Fakulty managementu

Miloslav L

Soutěž v Domě gobelínů s názvem „TEXTILNÍ FANTAZIE“

Miloslav L

Jaro se blíží! | Fotila Amálie

Miloslav L