Aktuálně

Stavební práce v muzeu Jindřichohradecka v roce 2016

Stavebně technický stav všech objektů, ve kterých muzeum v současnosti působí, je po více než 20 letech intenzívní práce dobrý. Během roku se nevyskytla žádná velká stavební havárie.

Stavební práce v muzeu Jindřichohradecka v roce 2016Město Jindřichův Hradec jako vlastník jezuitského semináře provedlo celkovou rekonstrukci sklepů pod severním křídlem semináře. Bylo především provedeno odvodnění, což je základní podmínkou pro jakékoliv využití těchto prostorů. Dále zde byly provedeny nové podlahy, vyspraveny omítky a schody a provedeny nové elektrické instalace. Práce provedla firma Jindřichohradecká stavební z Jindřichova Hradce. Muzeum plánuje ve sklepech v letech 2018-2019 instalovat novou expozici věnovanou archeologii Jindřichova Hradce. Toto využití sklepů podporují i zajímavé prvky městské fortifikace ze 14. století, které se dochovaly v interiéru.

Město dále provedlo v jezuitském semináři zateplení stropů nad depozitářem obrazů, který se nachází v tzv. Naxerově nástavbě nad severovýchodním rohem semináře. Tím bylo dovršeno úsilí muzea o zajištění optimálního mikroklimatu pro uložené obrazy a zároveň vytvořeny předpoklady pro vybavení depozitáře moderním úložným systémem. Práce provedla firma IZOTRADE z Prahy. Vlastními silami muzeum rekonstruovalo půdní prostory nad východním křídlem minoritského kláštera na depozitární prostor. Byla zde zesílena krovová konstrukce z 80. let 20. století, provedeny nové podlahy, prostor zateplen a vybaven osvětlením, zabezpečovacím a protipožárním systémem a klimatizací. Práce provedla firma PS MOUČKA z J. Hradce.

Výše popsanými stavebními pracemi v jezuitském semináři a minoritském klášteře byly zlikvidovány poslední větší volné nevyužité prostory v objektech muzea. Muzeum nemůže od této chvíle dále expandovat extenzívním způsobem. Nelze zodpovědně předpokládat, a postavit na tom koncepci dalšího rozvoje muzea, že muzeum v nejbližších letech či desetiletích dostane k dispozici další stavební objekty. Další stavební práce v muzeu mají již charakter základní stavební údržby. Byl opraven sokl kostela sv. Jana Křtitele ve Štítného ulici, natřeny okna ve špitální kapli Nanebevzetí Panny Marie, natřena prosklená stěna v bývalé kapitulní síni kláštera a opravena šindelová krytina koruny parkánové zdi. Díky trvalé podpoře muzea ze strany jeho zřizovatele, tj. Jihočeského kraje, a odpovědné péči Města Jindřichův Hradec o městské objekty jsou všechny stavební objekty muzea ve velmi slušném stavu a je zajištěna jejich průběžná stavební údržba.

Jaroslav Pikal