-4 C
Jindřichův Hradec
5.02. 2023
Články

Stavební práce v muzeu Jindřichohradecka v roce 2014

Všechny objekty, v nichž dnes muzeum působí, jsou po více než 20 letech usilovné práce v dobrém stavebně technickém stavu. V průběhu roku 2014 se nevyskytla ani žádná závažná stavební havárie. Stavební práce proto byly v uplynulém roce omezeny na tři větší akce.

Jezuitský seminář (Krýzovy jesličky) - Muzeum JindřichohradeckaMěsto Jindřichův provedlo na své náklady celkovou rekonstrukci sklepů pod západním křídlem jezuitského semináře čp. 19/I na Balbínově náměstí. Byly zde provedeny nové podlahy, elektroinstalace, omítky a ventilace. Rekonstruovaný prostor byl nově určen za depozitář pro archeologické sbírkové předměty. Vzhledem k tomu, že muzeum je nuceno přísně hospodařit se svým prostorem, byl nový depozitář nákladem muzea vybaven kompaktními posuvnými regály. Tyto regály jsou sice dražší než obvyklé pevné regály, ale umožňují uložení zhruba o třetinu větší množství předmětů. Městu za provedené práce patří poděkování, neboť fond archeologie byl poslední částí sbírky muzea, která dosud nebyla uložena v odpovídajících podmínkách. Stavební práce pro-vedla firma Moučka PS z Mostů.

Další dvě větší stavební akce provedlo zcela ve své režii muzeum na kostele sv. Jana Křtitele ve Štítného ulici. Urgentnější a zároveň i finančně nejnáročnější akcí uply-nulého roku byla obnova střešního pláště nad jižní lodí kostela. Měděná krytina na lodi byla v minulých le-tech opakovaně poškozována padajícími masami zledovatělého sněhu ze střechy hlavní lodi. V loňském roce tak byla již skoro v havarijním stavu. Škody byly totiž vždy opravovány víceméně provizorně, neboť s celkovým řešením se čekalo, až budou provedena opatření k zabránění padání zledovatělého sněhu z hlavní lodi, což bylo dokončeno v r. 2012. Po snesení krytiny se navíc ukázalo, že je poničena z velké části i krovová konstrukce. Práce provedla firma STAVISERVIS z Jindřichova Hradce.

Stavební práce v muzeu Jindřichohradecka v roce 2014Poslední větší akcí uplynulého roku bylo odvlhčení podlahy v kapli sv. Mikuláše. Byť je podlaha v kapli značně nad úrovní okolního terénu, projevovala se v kapli značná vlhkost. Pod stávající kamennou dlažbu byla vložena odvětrávací konstrukce z plastových tvarovek. Práce provedla firma Moučka PS z Mostů.

Při demontáži a zpětném osazení kamenných dlaždic v kapli se bohužel ukázalo, že při sanačních pracích prováděných před zhruba sto lety byly spáry zality cementem a celá plocha podlahy přetřena, opět nutno použít slovo bohužel, kvalitním cementovým nátěrem. Tento zásah se zřejmě jednak podílel na zvýšení vlhkosti v interiéru kaple, jednak vedl k degradaci kamenných dlaždic, z nichž ne nepodstatná část se fakticky rozpadla. Takže nečekaně před muzeem vyvstal problém obnovy dlažby v kapli sv. Mikuláše, který bude muset muzeum řešit v nejbližších letech.

Z menších akcí stavební údržby stojí zamínku už pouze nátěr severní venkovní fasády západního křídla minoritského kláštera ve Štítného ulici čp. 124/I.

Díky odpovědné podpoře muzea ze strany jeho zřizovatele, tj. Jihočeského kraje, a odpovědné péči Města Jindřichův Hradec o své objekty – jezuitský seminář je majetkem města – jsou všechny stavební objekty muzea ve velmi slušném stavu.

Jaroslav Pikal

Nejnovější články

Meziváleční sochaři – Václav Neubauer (část 2) | Jindřichohradecké sochy a památníky

Miloslav L

Veřejné bruslení – únor 2023

Miloslav L

Bowling 22 – Bar | Klub | Bowling

Miloslav L