Aktuálně

Stavební práce v muzeu Jindřichohradecka v roce 2014

Všechny objekty, v nichž dnes muzeum působí, jsou po více než 20 letech usilovné práce v dobrém stavebně technickém stavu. V průběhu roku 2014 se nevyskytla ani žádná závažná stavební havárie. Stavební práce proto byly v uplynulém roce omezeny na tři větší akce.

Jezuitský seminář (Krýzovy jesličky) - Muzeum JindřichohradeckaMěsto Jindřichův provedlo na své náklady celkovou rekonstrukci sklepů pod západním křídlem jezuitského semináře čp. 19/I na Balbínově náměstí. Byly zde provedeny nové podlahy, elektroinstalace, omítky a ventilace. Rekonstruovaný prostor byl nově určen za depozitář pro archeologické sbírkové předměty. Vzhledem k tomu, že muzeum je nuceno přísně hospodařit se svým prostorem, byl nový depozitář nákladem muzea vybaven kompaktními posuvnými regály. Tyto regály jsou sice dražší než obvyklé pevné regály, ale umožňují uložení zhruba o třetinu větší množství předmětů. Městu za provedené práce patří poděkování, neboť fond archeologie byl poslední částí sbírky muzea, která dosud nebyla uložena v odpovídajících podmínkách. Stavební práce pro-vedla firma Moučka PS z Mostů.

Další dvě větší stavební akce provedlo zcela ve své režii muzeum na kostele sv. Jana Křtitele ve Štítného ulici. Urgentnější a zároveň i finančně nejnáročnější akcí uply-nulého roku byla obnova střešního pláště nad jižní lodí kostela. Měděná krytina na lodi byla v minulých le-tech opakovaně poškozována padajícími masami zledovatělého sněhu ze střechy hlavní lodi. V loňském roce tak byla již skoro v havarijním stavu. Škody byly totiž vždy opravovány víceméně provizorně, neboť s celkovým řešením se čekalo, až budou provedena opatření k zabránění padání zledovatělého sněhu z hlavní lodi, což bylo dokončeno v r. 2012. Po snesení krytiny se navíc ukázalo, že je poničena z velké části i krovová konstrukce. Práce provedla firma STAVISERVIS z Jindřichova Hradce.

Stavební práce v muzeu Jindřichohradecka v roce 2014Poslední větší akcí uplynulého roku bylo odvlhčení podlahy v kapli sv. Mikuláše. Byť je podlaha v kapli značně nad úrovní okolního terénu, projevovala se v kapli značná vlhkost. Pod stávající kamennou dlažbu byla vložena odvětrávací konstrukce z plastových tvarovek. Práce provedla firma Moučka PS z Mostů.

Při demontáži a zpětném osazení kamenných dlaždic v kapli se bohužel ukázalo, že při sanačních pracích prováděných před zhruba sto lety byly spáry zality cementem a celá plocha podlahy přetřena, opět nutno použít slovo bohužel, kvalitním cementovým nátěrem. Tento zásah se zřejmě jednak podílel na zvýšení vlhkosti v interiéru kaple, jednak vedl k degradaci kamenných dlaždic, z nichž ne nepodstatná část se fakticky rozpadla. Takže nečekaně před muzeem vyvstal problém obnovy dlažby v kapli sv. Mikuláše, který bude muset muzeum řešit v nejbližších letech.

Z menších akcí stavební údržby stojí zamínku už pouze nátěr severní venkovní fasády západního křídla minoritského kláštera ve Štítného ulici čp. 124/I.

Díky odpovědné podpoře muzea ze strany jeho zřizovatele, tj. Jihočeského kraje, a odpovědné péči Města Jindřichův Hradec o své objekty – jezuitský seminář je majetkem města – jsou všechny stavební objekty muzea ve velmi slušném stavu.

Jaroslav Pikal

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít