1 C
Jindřichův Hradec
10.12. 2023
Pro děti

Středisko Pětilisté růže Jindřichův Hradec

Středisko Pětilisté růže Jindřichův Hradec

Skaut – Český skauting ABS

  • Skaut – český skauting ABS je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání a rasy.
  • Vychází ze zásad světového skautingu stanovených lordem Baden-Powellem, myšlenek E.T.Setona a ze zásad zakladatele skautského hnutí u nás prof. A.B.Svojsíka. Jeho posláním je přímá práce s dětmi, mládeží a všemi ostatními členy, to znamená cílevědomé působení podle skautských zásad s důrazem na nadřazenost hodnot duchovních nad materiálními tak, aby byli schopni a připraveni plnit po celý svůj život své povinnosti v duchu skautských principů, demokracie a humanismu. Naše sdružení je členem mezinárodní organizace WFIS. Světové organizace nezávislých skaut

Více o organizaci se dozvíte na webových stánkách: http://skautabs.cz/abs.
Středisko Pětilisté růže Jindřichův Hradec

Naše středisko tvoří 3 jindřichohradecké oddíly:

  • „Dvojka“ – 2. chlapecký oddíl
  • „Desítka“ – 10. chlapecký oddíl
  • „Sedmička“ – 7. dívčí oddíl
  • R&R – Roverský kmen střediska Pětilisté růže

 

Vedoucí střediska: Otakar Fürst
Zástupce vedoucího střediska: Miloš Heger
Hospodář střediska: Ilona Antušková