Aktuálně

Také letošní pálení čarodějnic bude mít nabitý program

ČARODĚJNICE v  Jindřichově Hradci je akce, kterou vyhledává stále více lidí. Město Jindřichův Hradec ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Jindřichův Hradec vás co nejsrdečněji zvou 30. dubna v  18.30 hodin do parku pod Gymnáziem V. Nováka J. Hradec. Mnoho lidí nemá možnost trávit pálení čarodějnice někde u ohně mimo město, a proto jsme se opět rozhodli jim přiblížit atmosféru pálení čarodějnic.

Fotogalerie: Čarodějnice v Jindřichově Hradci 2016Naše čarodějnice jsou hlavně o  programu a soutěžích pro děti, diskotéce Michala Arnošta, opékání buřtů na ohni a o celkové atmosféře. Vatru postaví dobrovolní hasiči, ustrojí i čarodějnici a soutěží pro děti přispějí ke zdárnému průběhu celé akce. Každé dítě v kostýmu čarodějnice a čaroděje obdrží malý dárek. Na své si přijdou i dospělí, pro které máme na stánku připravenou spoustu lahůdek a  nápojů. Vatru zapálí starosta města Stanislav Mrvka. V  předvečer prvního máje zapalují lidé ohně na kopcích a na vršcích, na rozcestích a na pastvinách a  tančí kolem nich. Přeskakují žhnoucí oharky nebo dokonce skáčou přes plameny.

Obřad se nazývá „pálení čarodějnic“. Na  některých místech bývá zvykem na  hranici upalovat loutku představující čarodějnici. Dalším typickým zvykem bylo metání zapálených košťat do  vzduchu a  nošení jejich ohořelých částí domů pro ochranu. Kromě toho se v souvislosti s nadcházejícím prvním májem stavěla májka, uklízelo hospodářství a chlévy a umísťovaly větvičky do oken za účelem ochrany.

Ivana Bačáková