Aktuálně

Tradice jedné hranice

v křížové chodbě minoritského kláštera

V průběhu června zpřístupní muzeum výstavu fotografií z národopisných akcí z obou stran česko-rakouské hranice s názvem TRADICE JEDNÉ HRANICE. Výstava v křížové chodbě minoritského kláštera ve Štítného ulici potrvá do 23. července 2020.

Společná česko-rakouská výstava TRADICE JEDNÉ HRANICE/TRADITIONEN EINER GRENZE v Jindřichově Hradci a ve Znojmě, uspořádaná v rámci projektu ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma I-CULT, který je financován z programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, představí nejenom historii, ale především současnost tradičních lidových zvyků a řemesel všech dotčených regionů.

Součástí výstavního projektu je také putovní výstava oceněných fotografií amatérských i profesionálních fotografů, které vznikly na základě soutěže vyhlášené Jihočeským krajem. Velkoplošné fotografie budou k vidění v křížové chodbě minoritského kláštera v Jindřichově Hradci od června do konce července. Po představení v Jindřichově Hradci bude výstava fotografií k vidění v Jihomoravském muzeu ve Znojmě, v Muzeu Vysočiny v Třebíči a v rakouském Sankt Pölten. Část vystavených fotografií vznikla v rámci terénní fotodokumentace, kterou prováděli profesionální i amatér-ští etnografové z jižních Čech, Vysočiny a jižní Moravy, kteří se pokusili zdokumentovat některé vybrané dochované lidové zvyky a tradiční řemesla ve svých národopisných regio-nech. Výstava fotografií bude zároveň propagací samotné výstavy Tradice jedné hranice/Traditionen einer Grenze, která bude slavnostně zahájena v pátek 17. července v 16.00 hodin ve výstavním sále „Ve Svatojánské“ u kostela sv. Jana Křtitele a která bude trvat do 6. ledna 2021.

Alexandra Zvonařová