14.2 C
Jindřichův Hradec
24.03. 2023
Články

U čerpací stanice ONO vyrostou dva kruhové objezdy

Dva kruhové objezdy budou vybudované v prostoru nedaleko čerpací stanice ONO. V současné době již probíhá výstavba prvního z nich u budoucího Zahradního centra.

značka kruhový objezdUzavírku části větve mimoúrovňové křižovatky silnice I/34 se silnicí II/128 (ul. Vídeňská) v Jindřichově Hradci, a to pro směr jízdy České Budějovice – Nová Bystřice povolil Krajský úřad Jihočeského kraje Zahradnímu centru pro provedení stavby okružní křižovatky za účelem připojení pozemku na silniční síť. Uzavírka je plánovaná do 18. září 2015. Objízdná trasa pro vozidla jedoucí ve směru od Českých Budějovic na Novou Bystřici je vedena po silnici I/34 od mimoúrovňové křižovatky se silnicí II/128 (ulice Vídeňská) až k okružní křižovatce se silnicí II/164 „U Kuniferu“ v J. Hradci. Po průjezdu touto křižovatkou vozidla pokračují v protisměru po stejné trase silnice I/34 zpět k mimoúrovňové křižovatce se silnicí II/128 k odbočné větvi směr Nová Bystřice.

Na silnici směrem na Novou Bystřici bude od 21. září 2015 zahájena výstavba okružní křižovatky v návaznosti na okružní křižovatku u Zahradního centra, aby byla zajištěna obslužnost ze všech směrů. Zároveň bude probíhat výstavba stezky pro chodce a cyklisty od této okružní křižovatky podél areálu Madety k odbočení do Jiráskova předměstí. V tomto prostoru byly v předstihu osazeny obrubníky a další potřebné prvky v souvislosti s pokládkou nového povrchu vozovky. Na obou stranách silnice vzniknou nové zastávky autobusů s nástupišti a přechod pro chodce přes silnici. V místě odbočení do Jiráskova předměstí vznikne místo pro přecházení s ochranným ostrůvkem. Obě akce budou dokončeny v listopadu 2015.

Vzhledem k tomu, že se jedná o velké stavební úpravy a s tím budou spojená určitá dopravní omezení, prosíme všechny občany a návštěvníky města o shovívavost.

Věříme, že realizace těchto zakázek přispěje k lepší a pohodlnější dopravní situaci v této části města.

Zdroj: Archiv města J. Hradec

Nejnovější články

Nahlédněte do praxe s přednáškami Fakulty managementu

Miloslav L

Soutěž v Domě gobelínů s názvem „TEXTILNÍ FANTAZIE“

Miloslav L

Jaro se blíží! | Fotila Amálie

Miloslav L