U stolu

U stolu

Výstava obrazů a uměleckých prací absolventek uměleckých vysokých škol

Veronika Kubátová, Lenka Štěpánková, Aneta Kolesárová

Výstavní sál – II. nádvoří – Zámek Žirovnice