0.2 C
Jindřichův Hradec
9.12. 2023
Muzea

Soukromý: Regionální úzkokolejné muzeum Nová Bystřice

V současnosti máme Muzeum zavřené a provádíme (komentované) prohlídky pouze po předchozí domluvě a pro větší skupiny

Regionální úzkokolejné muzeum Nová Bystřice

Kde nás hledat

Regionální úzkokolejné muzeum Nová BystřiceMuzeum se nachází v železniční stanici Nová Bystřice. Historické centrum Nové Bystřice bylo vyhlášeno městskou památkovou reservací. Město leží v těsné blízkosti státních hranic s Rakouskem. Necelé 2 km od města je hraniční přechod Nová Bystřice – Grametten a ve vzdálenosti 5 km od města se nachází nejsevernější bod Rakouska. Do města, které představuje ideální výchozí bod pro pěší a cyklistické výlety do přírodní rezervace Česká Kanada, lze stylově dojet z Jindřichova Hradce motorovými nebo parními vlaky po 33 km dlouhé úzkokolejné trati, nebo autem po silnici II/128 nebo II/152.

Co uvidíte

Stálá muzejní expozice je rozdělena do dvou částí. V přízemí nádražní budovy najdete autenticky zařízenou dopravní kancelář z období 1. republiky. V originálních muzejních vitrínách z 20. let 20. století je ve vedlejší místnosti instalována vlastní expozice, která ve fotografiích, dobových kartografických a písemných dokumentech i drobných artefaktech zachycuje vývoj Regionální úzkokolejné muzeum Nová Bystřicejindřichohradeckých a gmündských úzkokolejek a neúspěšné pokusy o jejich propojení. V další místnosti uvidíte tiskařský stroj na výrobu Edmonsonových lepenkových jízdenek značky Goebl z roku 1895. Vystaveny jsou zde také služební čepice drážních zaměstnanců a svítilny výpravčích z celého 20. století.

Druhá část expozice je umístěna v nedaleké budově bývalé výtopny z roku 1897. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout pro místní dráhy typické nákladní vozy. V zadní části pravé lodi výtopny je rekonstruována dílna, kde se prováděla běžná údržba vozů i lokomotiv. Na informačních tabulích se návštěvníci dále seznámí s historií vozového parku a se způsoby označování úzkorozchodných vozidel. K levé lodi výtopny přiléhá budova vodárny, která dosud slouží ke zbrojení parních lokomotiv vodou. V jejím přízemí je instalována expozice návěstidel.

Na kusé koleji vedle výtopny je návštěvníkům zpřístupněna dieselová lokomotiva T 47 020.

Jízdenky na parní vlaky prodáváme primárně přes náš eshop: https://jizdenky.jhmd.cz/, nebo přímo na místě u našich průvodců. 


Regionální úzkokolejné muzeum Nová BystřiceOtevírací doba

V současnosti máme Muzeum zavřené a provádíme (komentované) prohlídky pouze po předchozí domluvě a pro větší skupiny.

červenec a srpen: 9:00 – 13:30 14:00 – 18:50 (denně)

září: soboty – otevírací doba bude upřesněna

V jiném termínu po domluvě

Změna otevírací doby vyhrazena

Vstupné

Dospělí 50 Kč, děti 20

Každou celou hodinu komentovaná prohlídka s průvodcem.

Mimo otevírací dobu 50 Kč za osobu při min. počtu 10 osob