Aktuálně

V Lodhéřově hledají referenta/referentku na úseku samosprávy, zástupce účetní

OBEC LODHÉŘOV VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na obsazení pracovní pozice

REFERENT/REFERENTKA NA ÚSEK U SAMOSPRÁVY, ZÁSTUPCE ÚČETNÍ

Místo výkonu práce:

 • Lodhéřov partneriObecní úřad Lodhéřov, Lodhéřov 168

Platové zařazení:

 • 9. platová třída (dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o odměňování zaměstnanců ve veřejné správě a službách, v platném znění)
 • Pracovní úvazek 1

Termín nástupu:

 • ihned nebo dle dohody, pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, poté předpoklad pracovního poměru na dobu neurčitou. Zkušební doba 3 měsíce.

Náplň práce (jedná se o informativní výčet činností):

 • vedení pokladny, práce s hotovostí, zaúčtování dokladů
 • vedení evidence obyvatel
 • vedení evidence bytů vč. nájemních smluv
 • vedení evidence hřbitova
 • vedení spisové služby archiv, agenda datových schránek a systém C ZECH POINT,elektronická podatelna
 • příprava podkladů pro jednání zastupitelstva obce a pro činnost kontrolního a finančního výboru, pořizování zápisů ze zastupitelstev obce
 • zpracování a evidence vyhlášek obce a řádů obce
 • evidence pasportu inženýrských sítí obce (vodovody, kanalizace, veřejné osvětlení, místní rozhlas, místní komunikace) a s tím spojená agenda
 • zpracování statistických hlášení agend, které zajišťuje
 • vedení místních poplatků (psi, odpady) a poplatků dle smluv (vodné, stočné aj.)
 • vedení volební agendy, členství v okrskových volebních komisích při volbách
 • pořádání kulturně společenských akcí, jejichž pořadatelem je obec
 • zástupce účetní (vedení komplexního účetnictví účetní)

Odborné a osobní požadavky:

 • ukončené minimálně st ředoškolské vzdělání nejlépe ekonomického směru
 • ŘP skupiny B

velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC

 • dobrá znalost podvojného účetnictví
 • znalost německého jazyka vítána
 • pečlivost, důkladnost, systematičnost, odpovědnost a schopnost spolupráce
 • odolnost vůči stresovým situacím
 • trestní bezúhonnost

Přihláška uchazeče musí obsahovat:

 • jméno, příjmení
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • telefonní, případně e mailový kontakt
 • datum a podpis

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, přehled dosavadní praxe (strukturovaný životopis) popř. další relevantní údaje o uchazeči
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:

 • přihlášku s přílohami, včetně telefonického kontaktu, doručte nejpozději do 30. 6. 2019 na adresu: Obec Lodhéřov, Lodhéřov 168, 378 26.
 • uzavř enou obálku označte heslem „Výběrové řízení referent /referentka na úsekusamosprávy“samosprávy“.
 • Případné dotazy zodpoví starostka obce Zdeňka Klesalová, telefon 607 706 579, 384 385 126.
 • poskytnuté materiály obsahující osobní údaje budou po skončení výběrového řízení skartovány popř. uchazečům vráceny na jejich vyžádání.
 • vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodů kdykoli v jeho průběhu zrušit, nebo nevybrat žádného zájemce.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít