6.9 C
Jindřichův Hradec
25.03. 2023
Články

V Lodhéřově se opět půjde pochod proti jadernému úložišti

Den proti úložišti Jaderného odpadu v lokalitě Čihadlo u Jindřichova Hradce

POCHOD NA ČERTŮV KÁMEN 23.DUBNA, ZAČÁTEK V LODHÉŘOVĚ NA NÁVSI V 13:30

Promítání dokumentárního filmu „Cesta na nejbezpečnější místo země“, kino Deštná 22. Dubna v 18:00


Lokalita Čihadlo u Jindřichova Hradce je jednou ze sedmi vytipovaných Správou úložišť radioaktivních odpadů jako vhodné místo pro vybudování hlubinného úložiště a trvalé uložení tisíců tun radioaktivního odpadu.

V Lodhéřově se opět půjde pochod proti jadernému úložištiV pátek 22. dubna od 18h bude v kině v Deštné promítán dokumentární film „Cesta na nejbezpečnější místo země“ o problematice jaderného odpadu. Po promítání bude následovat moderovaná beseda se starosty obcí z lokality Čihadlo.

V sobotu 23. dubna se v Lodhéřově v rámci druhého ročníku celostátního Dne proti úložišti uskuteční pochod na Čertův kámen. Pochod začíná na návsi v Lodhéřově ve 13:30 a povede místy, kde by jednou mohl být uložen radioaktivní odpad a kam může být v blízké budoucnosti vstup zakázán.

Akce je vyjádřením nespokojenosti místních obyvatel s postupem státu. Nechceme tuto krajinu navždy ztratit a obáváme se dopadů, které by budování a provoz úložiště mělo na životy lidí v širokém okolí. Chceme vyjádřit nevoli s postupem státu, který plánuje za naše domy umístit tisíce tun radioaktivního odpadu, aniž by obcím umožnil férovou možnost účasti v celém procesu.

V Lodhéřově se opět půjde pochod proti jadernému úložištiV letošním roce i přes protesty a podané žaloby obcí a spolků budou ve všech lokalitách probíhat geologické průzkumy. Na základě zjištěných dat dojde ke snížení počtu lokalit ze sedmi na čtyři. Zcela nepochopitelně však nejsou jasně definovaná kritéria, podle kterých se bude postupovat. Dochází tak k dalšímu snížení důvěryhodnosti celého procesu.

Lokalita Čihadlo zasahuje do území obcí Lodhéřov, Deštná, Světce a Pluhův Žďár. Velikost průzkumného území je zhruba 26 km2. Nalézají se v něm význačné vodní zdroje pro okolní obce.

Trvalým uložením jaderného odpadu do země bez možnosti vyjmutí připravuje stát budoucí generace o možnost nalézt jiné, dlouhodobě bezpečnější řešení.

Petr Nohava, místostarosta Pluhova Žďáru, řekl:

Způsob, jakým je v České republice řešen problém vyhořelého jaderného paliva, je naprosto nepřijatelný. Zcela chybí seriózní debata o způsobu nakládání s odpadem, který zůstává nebezpečný po desetitisíce let.“

Stát silou prosazuje vybudování hlubinného úložiště a slepě postupuje podle svého harmonogramu nehledě na protesty dotčených obcí a jejich obyvatel, kteří ze soužití s jaderným odpadem mají oprávněné obavy“

Úložiště je stavba, která tady bude navždy. Rozhodnutí o výstavbě úložiště není možné uspěchat“.

Zdeněk Leitner, starosta Okrouhlé Radouně, řekl:

Neexistence jasných kritérií pro snížení počtu lokalit jen potvrzuje neserióznost a jistou absurditu celého procesu. Více než co jiného tak výběr bude připomínat tahání jmen z klobouku.“

Kontakty:

Petr Nohava, místostarosta Pluhova Žďáru, 720 578 341, e-mail: pnohava@gmail.com 
Zdeněk Leitner, starosta Okrouhlé Radouně, 607 711 684, e-mail: leitnerzd@seznam.cz 

Více informací také na www.nechcemeuloziste.cz

Nejnovější články

Nahlédněte do praxe s přednáškami Fakulty managementu

Miloslav L

Soutěž v Domě gobelínů s názvem „TEXTILNÍ FANTAZIE“

Miloslav L

Jaro se blíží! | Fotila Amálie

Miloslav L