Aktuálně

Vernisáž výstavy – “Kamenní spáči” Aldin POPAJA | Zámek Dobrohoř

Vernisáž výstavy “Kamenní spáči” česko-bosenského malíře Aldina POPAJI, nad výstavou převzala záštitu Její excellence paní Martina MLINAREVIĆ, velvyslankyně Bosny a Herzegoviny v ČR

Během vernisáže zazní verše bosenského básníka Maka DIZDARA v podání Josefa HERVERTA a jihoslovanské písně ze sbírky českého malíře a etnografa Ludvíka KUBY v provedení Jany VEBEROVÉ ŠTĚRBOVÉ za klavírního doprovodu pana Zdeňka FILIPCE

Také se můžete těšit na vyprávění o historii a krásách Bosny a Herzegoviny.