6.7 C
Jindřichův Hradec
1.04. 2023
Články

Vnímat tancem

Tanec je radost, uvolnění, energie, zdravý a komplexní pohyb, ladnost a krása těla v pohybu. Tanec je prožitek, hra, cesta tvořivosti a osobního rozvoje. Naše mysl a tělo jsou propojené. Všechny naše zkušenosti, to co cítíme a prožíváme, zrcadlí naše tělo. Skrze novou pohybovou zkušenost můžeme rozvíjet vlastní potenciál i mnohé naučené a zakódované měnit.

Vnímat tancem„Improvizace nás může vyvést z naučeného jednání otevřením alternativní zkušenosti- nových tělesných pocitů a chuti hýbat se, podporujíce zkoumání nových poloh a přání. I když se tato činnost začíná obměňováním tělesné zkušenosti, rozvíjí i mentální pružnost, která může poskytnout jakési intelektuální mapy schopné načrtnout nové cesty překonávání kulturních křižovatek.“
(Albright, Gere, v knize Sloboda objavovať tanec, Marta Poláková)

Přemýšlím o příběhu vlastního těla v pohybu. Tělo nesoucí zkušenosti. Vzorce, kódy, mechanismy, paměť buněk. Zrání a plynutí v čase. Není to uzavřené, je to proces, pohyb po spirále…Je mi teď dobře, když tančím. Když jsem končila studium tance na konzervatoři, moje tělo se ocitlo ve stavu veliké disharmonie. Měla jsem pocit, že každý pohyb je špatně, nerozuměla jsem vlastnímu pohybujícímu se tělu. Ale pracovala jsem dál. Moje tělo potřebovalo zažít svobodu, vlastní hledání, potřebovala jsem jít hlouběji, do podstaty, dovnitř, ve vlastním čase, jemně. Znovu věřit, že to, co prožívám v tanci je skutečnost, moje skutečnost, moje bytí. Tančit je pro mě jako návrat domů. Když tančím, jsem celistvá a přítomná. Jsem živá. Důležité momenty nového vnímání, pro mě bylo objevení možnosti těla fungovat ekonomicky skrze vědomé prožívání gravitace a učit se rozumět anatomii těla v pohybu…pocit, že tanec není jen námaha, velké úsilí. Nalezení lehkosti, dechu a plynutí v těle. Jsem vděčná i za metodou Pilates. Elementární, vědomé a funkční cvičení aktivující střed těla. Pro mě nalezení síly, energie a opory vyvěrající z této oblasti. Pozorování pohybu ve Feldenkraisově metodě. A především setkání se systémy Labanova analýza pohybu a systémem Body-Mind Centering. Je to pro mě otevřená cesta učení se…Chyby a nedokonalosti tančícího těla teď vnímám jako odrazový můstek. Materiál, se kterým mohu pracovat. A učí mě to vidět celý kontext vlastního života. Ideály a představy které nosím v hlavě, se učím oddělovat od toho, kým opravdu jsem a co opravdu chci. Respektovat svoje tančící tělo, důvěřovat mu a tvořit svůj vlastní příběh.

Jaký je příběh Vašeho těla? Přijďte tančit a objevit nové možnosti skrze pohyb a tanec.

Lucie Kroužilová – Tanec a pohyb na Houpačce – taneční a pohybové kurzy a workshopy pro dospělé i pro děti


Vnímat tancem

Nejnovější články

Kino Počátky na duben 2023

Miloslav L

AR SERVIS hledá automechanika

Miloslav L

Čtyři roční období na jednom místě IV. | Fotila Amálie

Miloslav L