18.5 C
Jindřichův Hradec
23.03. 2023
Články

VZEŠLA Z HLÍNY – výstava ke 130. výročí založení keramické školy

Tradice výroby keramiky v Bechyni sahá až do 16. století. V polovině 19. století přicházeli do města noví odborníci, díky kterým se nejvíce rozvíjelo hrnčířství a kamnářství.  Kvalitní místní suroviny, letitá tradice a zájem o rozvoj českého odborného školství vedly ke zřízení c. k. odborné školy keramické právě zde.

Stalo se tak v únoru 1884, výuka byla zahájena v březnu téhož roku,“…aby žactvo v ní nabylo teoretické vědomosti směru technologického, uměleckého i obchodního, zároveň i znalostí praktického rázu uměleckého a zručností pracovních.“. Studium bylo tříleté, do roku 1910 zde mohli studovat pouze muži. Jedním z uměleckých vrcholů školy bylo období secese (1900 – 1914) a dalším pak 20. a 30. léta 20. století, kdy se škola úspěšně účastnila významných mezinárodních výstav. Podle zkušeností školy a jejích učitelů byly zřizovány obdobné školy doma i v cizině. V polovině 30. let se podařilo ustát tlak na zrušení bechyňské keramické školy a její převedení do Prahy.

Tradice výroby keramiky v Bechyni sahá až do 16. století. V polovině 19. století přicházeli do města noví odborníci, díky kterým se nejvíce rozvíjelo hrnčířství a kamnářství.  Kvalitní místní suroviny, letitá tradice a zájem o rozvoj českého odborného školství vedly ke zřízení c. k. odborné školy keramické právě zde.  	Stalo se tak v únoru 1884, výuka byla zahájena v březnu téhož roku,"...aby žactvo v ní nabylo teoretické vědomosti směru technologického, uměleckého i obchodního, zároveň  i znalostí praktického rázu uměleckého a zručností pracovních.". Studium bylo tříleté, do roku 1910 zde mohli studovat pouze muži. Jedním z uměleckých vrcholů školy bylo období secese (1900 - 1914) a dalším pak 20. a 30. léta 20. století, kdy se škola úspěšně účastnila významných mezinárodních výstav. Podle zkušeností školy a jejích učitelů byly zřizovány obdobné školy doma i v cizině. V polovině 30. let se podařilo ustát tlak na zrušení bechyňské keramické školy a její převedení do Prahy. 	Po druhé světové válce došlo k zásadní reorganizaci studijních oborů. V roce 1951 bylo studium změněno na čtyřleté s maturitou a byla dokončena velká přístavba školy. V roce 1954 byl zaveden nový studijní obor - technologie keramiky. V roce 1973 byl otevřen nový domov mládeže, v roce 1978 dokončena další přístavba - dílny točírna a sádrovna. V roce 1984 byl otevřen obor aplikovaná chemie, v roce 2000 obor tvarování průmyslových výrobků - průmyslový design, v roce 2006 obor propagační výtvarnictví - propagační grafika a v roce 2009 obor multimediální tvorba, který je vyučován od 1. 9. 2009. Ve spolupráci s firmou Laufen CZ s.r.o. škola otevřela tříletý učňovský obor Výrobce a dekoratér keramiky, a to od 1. 9. 2013. 	V souvislosti se zaváděním nových nekeramických oborů došlo od 1. 9. 2009 ke změně názvu školy - ten současný je Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně, Písecká 203. Rozhodně se tím nezavrhuje tradice, které si velmi vážíme, ale zároveň chceme zdůraznit, že škola vyučuje různé (i nekeramické) výtvarné obory napojené na průmysl. Cíl práce školy je stejný jako před sto lety: vychovat kreativní absolventy, kteří se v životě neztratí. 	Za dobu své existence škola vychovala více než 3.900 absolventů - umělců, řemeslníků, techniků, ale i učitelů. Měla velký význam pro rozvoj keramického průmyslu v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Důležitá je i pro konání mezinárodních keramických sympozií, která probíhají jako bienále nepřetržitě od roku 1966. Jejich výsledky jsou vystaveny v Alšově jihočeské galerii v Bechyni a v Umělecko-průmyslovém museu v Praze. 	Škola je otevřena mezinárodní spolupráci. Probíhají zde různé projekty i výměnné praxe, časté jsou výstavy prací žáků i pedagogů. Snahou školy je přizpůsobit obsah vzdělání měnícím se požadavkům doby, modernizovat obsah výuky a vychovat kreativní absolventy, kteří obstojí v tuzemské i mezinárodní konkurenci. 	Srdečně proto zveme na slavnostní vernisáž ve čtvrtek 10. 9. 2015 od 16 hodin, při níž se můžete ponořit do více než stoleté historie této významné keramické školy a prohlédnout si výběr toho nejzajímavějšího, co bylo během její existence vytvořeno.   Jiří Novotný, Jakub ValášekPo druhé světové válce došlo k zásadní reorganizaci studijních oborů. V roce 1951 bylo studium změněno na čtyřleté s maturitou a byla dokončena velká přístavba školy. V roce 1954 byl zaveden nový studijní obor – technologie keramiky. V roce 1973 byl otevřen nový domov mládeže, v roce 1978 dokončena další přístavba – dílny točírna a sádrovna. V roce 1984 byl otevřen obor aplikovaná chemie, v roce 2000 obor tvarování průmyslových výrobků – průmyslový design, v roce 2006 obor propagační výtvarnictví – propagační grafika a v roce 2009 obor multimediální tvorba, který je vyučován od 1. 9. 2009. Ve spolupráci s firmou Laufen CZ s.r.o. škola otevřela tříletý učňovský obor Výrobce a dekoratér keramiky, a to od 1. 9. 2013.

Tradice výroby keramiky v Bechyni sahá až do 16. století. V polovině 19. století přicházeli do města noví odborníci, díky kterým se nejvíce rozvíjelo hrnčířství a kamnářství.  Kvalitní místní suroviny, letitá tradice a zájem o rozvoj českého odborného školství vedly ke zřízení c. k. odborné školy keramické právě zde.  	Stalo se tak v únoru 1884, výuka byla zahájena v březnu téhož roku,"...aby žactvo v ní nabylo teoretické vědomosti směru technologického, uměleckého i obchodního, zároveň  i znalostí praktického rázu uměleckého a zručností pracovních.". Studium bylo tříleté, do roku 1910 zde mohli studovat pouze muži. Jedním z uměleckých vrcholů školy bylo období secese (1900 - 1914) a dalším pak 20. a 30. léta 20. století, kdy se škola úspěšně účastnila významných mezinárodních výstav. Podle zkušeností školy a jejích učitelů byly zřizovány obdobné školy doma i v cizině. V polovině 30. let se podařilo ustát tlak na zrušení bechyňské keramické školy a její převedení do Prahy. 	Po druhé světové válce došlo k zásadní reorganizaci studijních oborů. V roce 1951 bylo studium změněno na čtyřleté s maturitou a byla dokončena velká přístavba školy. V roce 1954 byl zaveden nový studijní obor - technologie keramiky. V roce 1973 byl otevřen nový domov mládeže, v roce 1978 dokončena další přístavba - dílny točírna a sádrovna. V roce 1984 byl otevřen obor aplikovaná chemie, v roce 2000 obor tvarování průmyslových výrobků - průmyslový design, v roce 2006 obor propagační výtvarnictví - propagační grafika a v roce 2009 obor multimediální tvorba, který je vyučován od 1. 9. 2009. Ve spolupráci s firmou Laufen CZ s.r.o. škola otevřela tříletý učňovský obor Výrobce a dekoratér keramiky, a to od 1. 9. 2013. 	V souvislosti se zaváděním nových nekeramických oborů došlo od 1. 9. 2009 ke změně názvu školy - ten současný je Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně, Písecká 203. Rozhodně se tím nezavrhuje tradice, které si velmi vážíme, ale zároveň chceme zdůraznit, že škola vyučuje různé (i nekeramické) výtvarné obory napojené na průmysl. Cíl práce školy je stejný jako před sto lety: vychovat kreativní absolventy, kteří se v životě neztratí. 	Za dobu své existence škola vychovala více než 3.900 absolventů - umělců, řemeslníků, techniků, ale i učitelů. Měla velký význam pro rozvoj keramického průmyslu v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Důležitá je i pro konání mezinárodních keramických sympozií, která probíhají jako bienále nepřetržitě od roku 1966. Jejich výsledky jsou vystaveny v Alšově jihočeské galerii v Bechyni a v Umělecko-průmyslovém museu v Praze. 	Škola je otevřena mezinárodní spolupráci. Probíhají zde různé projekty i výměnné praxe, časté jsou výstavy prací žáků i pedagogů. Snahou školy je přizpůsobit obsah vzdělání měnícím se požadavkům doby, modernizovat obsah výuky a vychovat kreativní absolventy, kteří obstojí v tuzemské i mezinárodní konkurenci. 	Srdečně proto zveme na slavnostní vernisáž ve čtvrtek 10. 9. 2015 od 16 hodin, při níž se můžete ponořit do více než stoleté historie této významné keramické školy a prohlédnout si výběr toho nejzajímavějšího, co bylo během její existence vytvořeno.   Jiří Novotný, Jakub ValášekV souvislosti se zaváděním nových nekeramických oborů došlo od 1. 9. 2009 ke změně názvu školy – ten současný je Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně, Písecká 203. Rozhodně se tím nezavrhuje tradice, které si velmi vážíme, ale zároveň chceme zdůraznit, že škola vyučuje různé (i nekeramické) výtvarné obory napojené na průmysl. Cíl práce školy je stejný jako před sto lety: vychovat kreativní absolventy, kteří se v životě neztratí.

Za dobu své existence škola vychovala více než 3.900 absolventů – umělců, řemeslníků, techniků, ale i učitelů. Měla velký význam pro rozvoj keramického průmyslu v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Důležitá je i pro konání mezinárodních keramických sympozií, která probíhají jako bienále nepřetržitě od roku 1966. Jejich výsledky jsou vystaveny v Alšově jihočeské galerii v Bechyni a v Umělecko-průmyslovém museu v Praze.

Škola je otevřena mezinárodní spolupráci. Probíhají zde různé projekty i výměnné praxe, časté jsou výstavy prací žáků i pedagogů. Snahou školy je přizpůsobit obsah vzdělání měnícím se požadavkům doby, modernizovat obsah výuky a vychovat kreativní absolventy, kteří obstojí v tuzemské i mezinárodní konkurenci.

Srdečně proto zveme na slavnostní vernisáž ve čtvrtek 10. 9. 2015 od 16 hodin, při níž se můžete ponořit do více než stoleté historie této významné keramické školy a prohlédnout si výběr toho nejzajímavějšího, co bylo během její existence vytvořeno.

Jiří Novotný, Jakub Valášek

Nejnovější články

Nahlédněte do praxe s přednáškami Fakulty managementu

Miloslav L

Soutěž v Domě gobelínů s názvem „TEXTILNÍ FANTAZIE“

Miloslav L

Jaro se blíží! | Fotila Amálie

Miloslav L