Aktuálně

XAVIER BAUMAXA | Bros.Bar Městská plovárna

Městská kultura Jindřichův Hradec Vás ve spolupráci s Bros Bar Jindřichův Hradec zve na letní koncert na plovárně. V úterý 26. 7. vystoupí od 19:00 Xavier Baumaxa.

XAVIER BAUMAXA je buránek regionálního charakteru, se stále větším geografickým a mezigeneračním přesahem. Své písně skládá zpravidla při různých rytmických činnostech jako je: sekání dříví, máchání křovinořezem, chůze v terénu, plavání kraulem či naznak, zatloukání hřebíků hundrtfýrcych – stovek, natírání plotu tixotropní lazurou, kopání ilegálních trativodů, přejíždění středové dálniční přerušované čáry a to hlavně v noci, cvakání zuby po přejetí dvojité nepřerušované čáry a to hlavně nad ránem, v neposlední řadě také poslouchání praskotu krbu, které je však arytmické, takže je to sporné…

Městská plovárna

Vstupenky v pokladně KD Střelnice a na www.kultura.jh.cz. KD Střelnice a na místě před konáním koncertu.