Aktuálně

Z městské knihovny v Jindřichově Hradci

Jaké byly akce, které Městská knihovna Jindřichův Hradec připravila pro mladé čtenáře v květnu a v červnu?

Setkání dětí se spisovatelem Markem Šolmesem SrazilemZ městské knihovny v Jindřichově Hradci

24. května jsme do městské  knihovny pozvali letošní  prvňáčky z 2. ZŠ. Mezi děti tradičně zavítal oblíbený  Marek Šolmes Srazil – spisovatel, hudebník a učitel. Pobavil a rozesmál v centrální knihovně 52 prvňáčků i jejich paní učitelky. Spisovatel dětem četl ze své knížky „Pohádky do postýlky“, s dětmi si zazpíval, maloval i zatančil a děti tak prožily dopoledne plné smíchu a legrace.

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

Z městské knihovny v Jindřichově Hradci Z městské knihovny v Jindřichově HradciSKIP ČR vyhlásil pro školní rok 2017/2018  desátý ročník celostátního projektu na podporu dětského čtení „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“. Knihovny, spolupracující se základními školami, každoročně do projektu přihlašují žáky prvních tříd. Pro tyto prvňáčky jsou pak v knihovně připravovány programy podporující zájem o knihy a čtení. Děti jsou v závěru projektu odměněny speciální knížkou, která byla napsána výhradně pro tuto příležitost a nelze ji v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. V letošním roce je to knížka „Bráchova bota“ (napsala Evelína Koubová, ilustrovala Radka Kielbergerová).

Městská knihovna přihlásila žáky 1.A a 1.E z 2. ZŠ pod vedením učitelek Pavlíny Svobodové a Jany Klhůfkové. 57 prvňáčků v průběhu školního roku navštívilo dětské oddělení knihovny, kde pro ně knihovnice Michaela Kloučková připravila zajímavý program včetně setkání se skutečným spisovatelem Markem Srazilem. 7. června proběhlo v městské knihovně slavnostní ukončení celého projektu a prvňáčci byli pohádkovým rytířem pasováni na čtenáře.

Škola naruby

Další projekt na podporu dětského čtenářství „Škola naruby probíhal pod vedením knihovnice Dagmar Wolfové během tohoto školního roku na pobočce Vajgar. Cílem bylo nadále plnit motto související akce Celé Česko čte dětemČtěme dětem 20 minut denně“. Děti si v průběhu školního roku zapisují knížky, které doma nebo ve škole četly a společně si o tom pak v knihovně povídají. Projekt je zaměřen na podporu čtení v rodině a každodenní kontakt s knihou. Pro 32 prvňáčků ze 4.ZŠ, kteří se projektu zúčastnili, uspořádalo dětské oddělení pobočky Vajgar 29. května slavnostní zakončení akce s předáním dárečků, předčítáním z knížky Báry Nesvadbové „Garpíškoviny aneb Bibi a čtyři kočky“ a scénickým čtením, které pro děti nacvičili s knihovnicí žáci 4.A z 5. ZŠ.

 Tomáš Dosbaba

  • Z městské knihovny v Jindřichově Hradci skolanaruby2
  • Z městské knihovny v Jindřichově Hradci skolanaruby1