Aktuálně

ZÁBAVA, VÁŠEŇ, HAZARD aneb z historie karetní hry

V rámci výstavy ZÁBAVA, VÁŠEŇ, HAZARD aneb z historie karetní hry představí Muzeum Jindřichohradecka zajímavé a jedinečné exponáty ze sbírky soukromého sběratele Pavla Langera i ze svých vlastních fondů. Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 16. května 2019 v 16:00 hodin a vystoupí na ní kouzelník a sběratel Pavel Langer, kramářské písně zazpívá Jiří Novotný. Výstava bude ve výstavní síni “Ve Svatojánské“ ve Štítného ulici přístupna do 6. ledna 2020. Na výstavu je v letošním roce navázána také muzejní noc, která je připravena na pátek 31. května. V sobotu 1. června 2019 bude od 14:00 hodin v rámci Dne dětí probíhat komentovaná prohlídka výstavy s Pavlem Langerem. Pavel Langer vlastní a buduje sbírku specializovanou na vyklá­dací karty, staré tisky a ručně malované originály. „Svou sbírku karet doplňuji i trojrozměrnými předměty souvisejícími s výrobou karet, k nimž patří tiskové desky a tiskařské lisy. V mé sbírce se nachází i karetní stolky nebo malé domácí či zámecké lisy na rovnání karet,“ poznamenal Langer. Výstava představí průřez výrobou karet za posledních pět století. Pavel Langer vystaví i nejstarší tisky své sbírky, k nimž patří nerozřezaný nátisk karetní hry (tzv. makulatura) z roku 1535 nebo kolorovaná karetní hra z roku 1611 a další tisky z 18. a 19. století. Zajímavá je bohatá kolekce českých karet s národní tématikou, například z období národního obrození. K unikátům patří vykládací karty Josefa Glanze z Vídně z konce 19. století, kde je na kartě neštěstí zobrazeno hořící Národní divadlo a na kartě cesta kočár u rozcestníku se směrovkou do Brixenu. Sbírka vykládacích karet Pavla Langera, kterou budou moci návštěvníci výstavy spatřit, tvoří jeden z nejucelenějších souborů na území České republiky. Další významná část sbírky je tvořena originálními ručně malovanými mariášovými, tarotovými, tarokovými a vykládacími kartami od nej­různějších autorů. Zajímavé jsou například karty Jihočecha Karla Kune­še, který se při jejich výrobě inspiroval malovanými kartami Mikoláše Alše, nebo tarotové karty malované na objednávku Josefa Halsbacha, manžela Emy Destin­nové, malířem Robertem Schlosserem na Vánoce roku 1929. „Právě osobnost světoznámé operní pěv­kyně Emy Destinnové, která se zajímala rovněž o okultismus a věštění, propojuje sbírku Pavla Langera se sbírkou Muzea Jindřichohradecka. Na výstavě jsou kromě zmíněných Schlosserových karet prezento­vány také vykládací karty, které vytvořila přímo slavná pěvkyně. Zajímavé jsou také Fischlovy vykládací karty ze sbírky jindři­chohradeckého muzea, které Ema Destinno­vá opatřila vlastnoručními, často ironický­mi glosami,“ uvedl historik František Fürbach. „Druhým pojítkem mezi oběma sbírkami jsou karty tištěné v Landfrasově tiskárně. Jedná se například o vykládací karty pa­řížské věštkyně Mlle Lenormand, které i s původním obalem krabičky vlastní Pavel Langer a Muzeum Jindřicho­hradecka je doplní nerozřezanými nátisky těchto karet a návodem k je­jich použití,“ doplnila kurátorka výstavy Štěpánka Běhalová. Vystaveny budou i nátisky dalších vykládacích karet nebo jiné typy stolních her, například česká a německá verze Hry pro veselou společnost nebo hra Posel lásky doplněná unikátními Pravidly pro kybice z Landfrasovy tiskárny. Návštěvníci se mohou seznámit i s řadou deskových her tištěných v 19. století v německém městě Neuruppin, které se dochovaly v pozůstalosti rodiny Landfrasovy uložené v muzeu. Výstavu doplňuje interaktivní koutek s možností zahrát si stolní hry a představení historie a současné produkce firmy Piatnik, která již téměř 200 let vyrábí karty a deskové hry. Eva Skořepová

ZÁBAVA, VÁŠEŇ, HAZARD aneb z historie karetní hry je název výstavy, která představuje zajímavé a jedinečné exponáty ze sbírky soukromého sběratele Pavla Langera a ze Sbírky Muzea Jindřichohradecka. Pavel Langer vlastní a buduje sbírku specializovanou na vykládací karty, staré tisky a ručně malované originály. Sběratel ji doplňuje i trojrozměrnými předměty souvisejícími s výrobou karet, k nimž patří tiskové desky a tiskařské lisy, a s technikou karetní hry, kterou představují karetní stolky a malé domácí a zámecké lisy na rovnání karet. Výstava představí průřez výrobou karet za posledních pět století. Pavel Langer vystaví i nejstarší tisky své sbírky, k nimž patří nerozřezaný nátisk karetní hry (tzv. makulatura) z roku 1535 nebo kolorovaná karetní hra z roku 1611 a další tisky z 18. a 19. století. Zajímavá je bohatá kolekce českých karet z národního obrození a dalších karet s národní tematikou. K unikátům patří například vykládací karty Josefa Glanze z Vídně z konce 19. století, kde je na kartě neštěstí zobrazeno hořící Národní divadlo a na kartě cesta kočár u rozcestníku se směrovkou do Brixenu. Sbírka vykládacích karet Pavla Langera, kterou budou moci návštěvníci výstavy spatřit, tvoří jeden z nejucelenějších souborů na území České republiky.

  • ZÁBAVA, VÁŠEŇ, HAZARD aneb z historie karetní hry
  • ZÁBAVA, VÁŠEŇ, HAZARD aneb z historie karetní hry
  • ZÁBAVA, VÁŠEŇ, HAZARD aneb z historie karetní hry

Další významná část sbírky je tvořena originálními ručně malovanými mariášovými, tarotovými, tarokovými a vykládacími kartami od nejrůznějších autorů. Zajímavé jsou například karty Jihočecha Karla Kuneše, který se při jejich výrobě inspiroval malovanými kartami Mikoláše Alše nebo tarotové karty malované na objednávku Josefa Halsbacha, manžela Emy Destinnové, malířem Robertem Schlosserem na Vánoce roku 1929. Tento unikát je součástí sbírky Pavla Langera a při příležitosti uspořádání výstavy vydalo Muzeum Jindřichohradecka karty tiskem a zájemci je budou moci zakoupit v pokladně muzea.

Právě osobnost světoznámé operní pěvkyně Emy Destinnové, která se zajímala rovněž o okultismus a věštění, propojuje sbírku Pavla Langera se sbírkou Muzea Jindřichohradecka. Na výstavě jsou kromě zmíněných Schlosserových karet prezentovány také vykládací karty, které vytvořila přímo slavná pěvkyně. Zajímavé jsou také Fischlovy vykládací karty ze sbírky jindřichohradeckého muzea, které Ema Destinnová opatřila vlastnoručními, často ironickými glosami.

Druhým pojítkem mezi oběma sbírkami jsou karty tištěné v Landfrasově tiskárně. Jedná se například o vykládací karty pařížské věštkyně Mlle Lenormand, které i s původním obalem krabičky vlastní Pavel Langer a Muzeum Jindřichohradecka je doplní nerozřezanými nátisky těchto karet a návodem k jejich použití. Vystaveny budou i nátisky dalších vykládacích karet nebo jiné typy stolních her, například česká a německá verze Hry pro veselou společnost nebo hra Posel lásky doplněná unikátními Pravidly pro kybice z Landfrasovy tiskárny.

Návštěvníci se mohou seznámit i s řadou deskových her tištěných v 19. století v německém městě Neuruppin, které se dochovaly v pozůstalosti rodiny Landfrasovy uložené v muzeu. Je velmi pravděpodobné, že tyto hry hrávala na zahradě u Landfrasovy vily společnost, která se zde pravidelně scházela v 19. století. Dokládá to například litografie s vyobrazením sešlosti kuloborců, která se zde pravidelně bavívala v 60. – 80. letech 19. století.

Výstavu doplňuje interaktivní koutek s možností zahrát si dobové i současné stolní hry a představení historie a současné produkce firmy Piatnik, která již téměř 200 let vyrábí karty a deskové hry. Výstava bude zahájena ve výstavním sále Muzea Jindřichohradecka ve Štítného ulici ve čtvrtek 16. května 2019 a bude otevřena až do 6. ledna 2020.

Štěpánka Běhalová