Aktuálně

Zámecký archiv uchovává historické poklady již šest století

V  letošním roce slaví jindřichohradecký zámecký archiv (nyní Státní oblastní archiv v  Třeboni, oddělení Jindřichův Hradec) významné jubileum první zmínky. První zpráva o  existenci archivu pánů z  Hradce se nachází v  inventáři českokrumlovského zámku z roku 1418, kde byly sepsány největší cennosti klášterů ve  Zlaté Koruně, ve Vyšším Brodě a  písemnosti pánů z  Rožmberka, pánů z Hradce a z Landštejna. Zde se píše, že dokumenty pánů z  Hradce jsou ve  zvláštní truhle a týkají se různých věcí.

Archiv knihy
jarmoluk / Pixabay

Další ojedinělé zprávy o  archivu jsou z  následujícího 16. století: účet z  roku 1568 za klíč od truhly, „kde se registra chovají“, účet truhláře za  truhlici k  listinám z  roku 1578, atd. Podobně  uchovávali archiv i  Slavatové, nástupci pánů z Hradce, kteří vymřeli po meči v  roce 1604. Rod Slavatů vlastnil Jindřichův Hradec pouhé jedno století a rovněž v mužské linii vymřel. Majetek získali Černínové a jejich noví úředníci se zdráhali převzít archiv, protože prý jsou balíky spisů sice popsány, ale obsah neodpovídá.

Chaos a hromady „starého papíru“ ještě přibyly, když byl v roce 1851 prodán státu (vojenskému eráru) Černínský palác v Praze a poměrně velký černínský archiv dal ředitel jindřichohradeckého panství V. Bartůněk převést do jindřichohradeckého zámku. První, kdo našel odvahu lavinu písemností pořádat, byl František Tischer (pocházel z Bednárce), který přes čtyřicet let neúnavně pořádal a  rovnal archiválie zdejšího archivu. Jeho nástupce, pan farář František Teplý, měl už tedy zčásti práci usnadněnou a  mohl se věnovat psaní Dějin města Jindřichův Hradec. Ale tak růžový jeho pobyt ve zdejším archivu přece jen nebyl: před první světovou válkou dokončil architekt Walcher na žádost hraběte Černína opravu gotického křídla s atikou a archiv se stěhoval z Adamova stavení na třetím nádvoří do nejvyšších pater gotického paláce, odkud dodnes pyšně shlíží na město.

Další zlom v osudech archivu nastal po druhé světové válce. Vzhledem k tomu, že byl majetek Černínů v  roce 1945 konfiskován, byl archiv zásluhou archiváře PhDr.  Karla Třísky předán beze ztrát do správy ministerstva zemědělství, a to z toho důvodu, že zde byly uloženy písemnosti k  držbě a  hospodaření velkých černínských dominií: Jindřichův Hradec, Petrohrad a Krásný Dvůr (Žatecko).

Vzhledem k  velkému historickému významu zdejších písemností navštěvovali už v minulosti archiv historici nejzvučnějších jmen, z nichž vlastně první byl jezuita Bohuslav Balbín, následovali Josef Dobrovský, František Palacký, Josef Pekař, Zdeněk Kalista a další. S archivem byl v úzkém kontaktu i zdejší rodák, historik a pozdější ministr rakouské vlády Antonín Rezek. Dodnes kontaktují archiv historici a badatelé z celé Evropy i z Ameriky.

Archiv se také chlubí čtyřmi archiváliemi, které byly uznány jako kulturní památky: kronika Františka Pražského z roku 1378, tzv. zemský mír z roku 1440, který vzájemně mezi sebou uzavírá šlechta a  královská města Českého království (listina má přivěšených 68 pečetí), dále listina vydaná králem Ladislavem Pohrobkem v roce 1454, ve které svěřuje správu Českého království Jiřímu z  Poděbrad a nádherně iluminovaný rukopis o  životě svatého Františka z Assisi, zhotovený kolem roku 1510. Rozsahem patří archiv spíše k  těm menším, celkově má 2 537 běžných metrů písemností z  let 1291-2016, z  toho 12  035 kartonů, 27 539 úředních knih a rukopisů a 925 listin. Popřejme jindřichohradeckému zámeckému archivu mnoho zdaru do  dalších století, aby již nikdy neměl existenční starosti a přinášel zájemcům o historii bohaté poznatky o dějích města, české země i Evropy.

Stanislava Nováková – (zdroj: Jindřichohradecký zpravodaj 06/2018)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít