14.2 C
Jindřichův Hradec
24.03. 2023
Články

Zastupitelé schválili novou vyhlášku o komunálních odpadech

V reakci na prosincovou vyhlášku ministerstva životního prostředí si vyžádala změny také Obecně závazná vyhláška města týkající se komunálních odpadů vznikajících na území města Jindřichův Hradec. Zastupitelé ji schválili ve středu 25. března 2015.

Jindřichův Hradec, zámek, hrad, Vajgar, ilustračníPodle ministerské vyhlášky má obec nově mimo jiné za povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně pro biologické odpady rostlinného původu, a to minimálně v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku. Dále má nově za povinnost zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování odpadů kovů.

Nová vyhláška odstraňuje nesoulady s ministerskou a současně nově upravuje některá ustanovení dosud platné vyhlášky, tak jak se postupem času jeví jako účelné a potřebné. Nově tak nebude možné do odpadkových košů na veřejných prostranstvích odkládat jiný odpad než odpad vzniklý na veřejných prostranstvích a směsný komunální odpad odkládat do jiných nádob, než typizovaných sběrných nádob přidělených pro jednotlivé uživatele (čísla popisná). Nově bude obměna těchto opotřebovaných nebo poškozených nádob prováděna bezúplatně oproti navrácení opotřebovaných nebo poškozených nádob zpět poskytovateli.

Celé znění Obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec č. 1/2015 naleznete ikona souboruzde.


Připomínáme, že poplatek za komunální odpad je v Jindřichově Hradci 500 Kč a je splatný celou částkou nejpozději do 31. května 2015.

Poplatek lze platit v hotovosti nebo platební kartou (kancelář č. 13 a kancelář č. 12, Klášterská ul. č. 135), poštovní poukázkou nebo bankovním převodem na účet města 19-603140379/0800 a variabilní symbol (ověření variabilního symbolu na tel. č. 384 351 133).

Pokladní hodiny: Pondělí  a středa od 8.00 do 16.00 hod, úterý a čtvrtek od 8.00 do 15.00, pátek od 8.00 do 13.00 hodin.

Zdroj: Archiv města Jindřichův Hradec

Nejnovější články

Nahlédněte do praxe s přednáškami Fakulty managementu

Miloslav L

Soutěž v Domě gobelínů s názvem „TEXTILNÍ FANTAZIE“

Miloslav L

Jaro se blíží! | Fotila Amálie

Miloslav L