7.2 C
Jindřichův Hradec
2.04. 2023
Články

Zastupitelstvo schválilo rozpočet Jindřichova Hradce na rok 2017

Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec schválilo na svém středečním zasedání rozpočet města na rok 2017. Rozpočet je koncipován jako schodkový. Schodek rozpočtu příjmů a výdajů činí celkem 33 484,41 tis. Kč a bude financován z přebytku hospodaření minulých let.

Na běžných účtech a termínovaných vkladech bylo k 1. lednu 2016 243 748,98 tis. Kč. Na konci roku 2016 je předpokládán zůstatek finančních prostředků ve výši 258 mil. Kč. V současné době město nemá žádné závazky z  přijatých úvěrů. Ve lhůtě stanovené při zveřejnění rozpočtu nebyly písemně uplatněny žádné připomínky a připomínky k rozpočtu nebyly podány ani na zasedání zastupitelstva města.

Rozpočet města Jindřichův Hradec na rok 2017 byl schválený v celkových objemech:

1. příjmy po konsolidaci celkem 476 177,65 tis. Kč
2. výdaje po konsolidaci celkem 509 662,06 tis. Kč
3. saldo rozpočtu – 33 484,41 tis. Kč
4. zapojení finančních prostředků z minulých let 33 484,41 tis. Kč.
Schválený rozpočet počítá s kapitálovými výdaji ve výši 134 500,00 tis. Kč.

Z 27 zastupitelů bylo přítomno 21. Při hlasování bylo osmnáct zastupitelů pro, žádný proti a tři se zdrželi.

Největší investiční akce pro rok 2017 z odboru rozvoje jsou Rekonstrukce ulic Václavská – Vídeňská 1. etapa, Děbolín – ČOV a kanalizace a Sběrný dvůr U Cihelny.


Zastupitelstvo města dále schválilo alokované finanční prostředky a vyhlášení první výzvy v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu, na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže, na podporu kultury a zájmové činnosti, na podporu obnovy kulturního dědictví a na podporu sociální oblasti na rok 2017.

Předpokládaný objem finančních prostředků pro rok 2017

Sociální oblast –  1 100 000 Kč.

Obnova kulturního dědictví – 300 000 Kč.

Kultura a zájmová činnost –  680 000 Kč.

Volnočasové aktivity dětí a mládeže – 550 000 Kč.

Sport – 8 900 000 Kč.

Zdroj: Město Jindřichův Hradec – Foto náhled: Josef Maxa

Fullscreen Mode

Nejnovější články

Kino Počátky na duben 2023

Miloslav L

AR SERVIS hledá automechanika

Miloslav L

Čtyři roční období na jednom místě IV. | Fotila Amálie

Miloslav L