-3.7 C
Jindřichův Hradec
8.02. 2023
Články

Zlá školní návštěva roku 1943 (Z historie Deštné #3)

Bylo to v pozdním odpoledni 8. června, válečného roku 1943, kdy Svatojánskou ulicí projel černý automobil. S obavami jej sledovali občané, protože civilní auta nemohla jezdit – nebyl benzín. Z vozu, který zastavil před školou, vystoupil statný muž, s vojenským držením těla a s koženým kabátem přehozeným přes ramena. Pohlédl na německo-český nápis školy, a spolu s pobočníkem vstoupili do chodby budovy.

To už jim šel vstříc školník, pan Josef Foist. „Je tady direktor?“, úsečně se zeptal muž, zřejmě vedoucí. „Ano, jsou zde pan řídící učitel Čapek i ředitel hlavní školy (tehdy hautschule, F.K.) Zeidler“, odpověděl školník. „Veďte mě k nim!“, zazněl rozkaz. Nikdo už nezjistí, proč se toho dne v Deštné zastavil (asi cestou z Pelhřimova) obávaný ministr školství a národní osvěty Emanuel Moravec. Pro úplnost dodám, že šlo o nejhoršího kolaboranta a zrádce českého národa v době německé okupace Čech a Moravy. (Měl být cílem atentátu, vedle Reinharda Heydricha. F.K.) Další průběh Moravcovy náhlé inspekce byl přímo katastrofální – prohlédl třídy v hlavní škole (bývalé měšťance), a velmi jej pobouřily vlhké zdi v přízemí. Zle se obořil na oba vedoucí učitele a chtěl je na místě zbavit funkcí. Vůbec nedbal jejich obhajoby a pohrozil jim dalším personálním postihem! Navztekaný Moravec potom z Deštné odjel.

Josef Čapek i Jaroslav Zeidler s obavami očekávali, co bude následovat. (Do německých koncentračních táborů se často dostávali Češi, aniž věděli proč!) Týden po Moravcově návštěvě přijel do deštenské školy německý zemský inspektor Lichtl. Zjistil dobrou výuku němčiny, vlhkost zdí bude městským úřadem odstraněna, jiné závady neshledal. To si jistě oba učitelští „provinilci“ oddechli. Doplněk: Emanuel Moravec byl dříve plukovníkem československé armády. Po německé okupaci Čech a Moravy (15.3.1939) se dal plně do služeb okupantů. Sám říšský protektor R. Heydrich jej ustanovil v protektorátní vládě ministrem, s úkolem poněmčit českou mládež! Za pražského povstání, v květnu 1945, se Moravec bál zaslouženého trestu a v Praze se zbaběle zastřelil (Moravec je na fotografii vlevo).

Zdroj: Město Deštná – F.K.

Nejnovější články

Soutěž v Domě gobelínů s názvem „TEXTILNÍ FANTAZIE“

Miloslav L

Tříkrálová sbírka na Jindřichohradecku byla rekordní

Miloslav L

Valentýnské menu v restauraci Pod Zámkem

Miloslav L