18.5 C
Jindřichův Hradec
23.03. 2023
Články

Zrušení závodu Okolo jižních Čech 2016

Z důvodů neochoty státních orgánů, zejména pak Policie ČR, vyjít vstříc pořadatelům závodu, se musel pátý ročník závodu Okolo jižních Čech zrušit.

okolo jiznich cechVrchní komisař krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje se nebyl schopen po více než dvouměsíčním předjednání podoby etap dalších 39 dní vyjádřit k oficiální žádosti. Těchto 39 dní pak organizátorům chybělo k získání všech potřebných povolení.

„Komunikovali jsme s vedoucími dotčených odborů Krajského úřadu Jihočeského kraje, hejtmanem a mnoha dalšími lidmi, kteří se snažili závodu pomoci a sami neviděli důvod, proč odbor dopravy města Tábor zastupovaný panem Janem Pávkem odmítl povolení vydat,“ uvádí ředitel závodu Jan Hájek. „Zkoušeli jsme všechny varianty, jak závod uskutečnit. Nejvíce mě na celé situaci mrzí, že půlroční práce dobrovolníků a sympatizantů přijde nazmar. Neméně důležitá je i finanční ztráta, která půjde do stovek tisíc korun,“ dodává.

Tisková zpráva pořadatelského týmu Okolo Jižních Čech

Vývoj celé kauzy:

Po více než půl roce příprav závodu byly dne 26. dubna odeslány na Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje vrchnímu komisaři kapitánu Stanislavu Vorlovi mapy s jednotlivými etapami závodu. Po dřívější telefonické domluvě s organizátory poslal kpt. Vorel mapy k vyjádření dotčeným komisařům dopravního inspektorátu Policie ČR, kterých je v Jihočeském kraji sedm. Vyjádření dopravních inspektorátů kpt. Vorel získal a poslal jej organizátorům 23. května.

Z důvodu komplikací v některých okresech komunikovali organizátoři závodu s jednotlivými dopravními inspektoráty a hledali schůdné řešení. S dopravními inspektoráty byla domluvena přesná trasa jednotlivých etap, kterou po schválení kapitána Vorla pořadatelé poslali 27. června na Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR (dále jen Policejního prezidia). To vyzvalo krajská ředitelství policie Jihočeského kraje a Kraje Vysočina, kterých se závod týká, aby se vyjádřila, zda souhlasí či nesouhlasí s podobou etap.

Za kraj Vysočina bylo od krajského ředitelství zasláno stanovisko v rychlém časovém sledu po obdržení žádosti od Policejního prezidia, zatímco kpt. Vorel opět rozeslal všem dotčeným dopravním inspektorátům opětovnou žádost o vyjádření se k etapám, ke kterým se již vyslovily. Podle organizátorů bylo při telefonických domluvách s dopravními inspektoráty zřejmé, že sami nerozumí tomu, proč jejich nadřízený vyžaduje vyjádření dvakrát ve stejné věci.

Během druhé poloviny července, kdy bylo připraveno stanovisko od ředitele dopravní služby, začal kpt. Vorel vyžadovat dodatečné podklady, které nesouvisí s vydáním stanoviska, jako jsou například informace pro závodníky. Ačkoli kpt. Vorel organizátorům během července telefonicky přislíbil, že vyjádření na policejní prezidium pošle, nestalo se tak.

Jelikož se během 39 dní od podání žádosti organizátorů na policejní prezidium nedokázal kpt. Vorel vyjádřit policejnímu prezidiu k podobě etap, na které měl vyjádření od všech sedmi dopravních inspektorátů PČR již od května na stole, vydalo 5. srpna Policejní prezidium souhlasné stanovisko

bez vyjádření pana Vorla za Jihočeský kraj.

Jakmile měli pořadatelé stanovisko Policejního prezidia, pokračovali v dalším postupu získávání povolení pro pořádání cyklistického závodu. Dopravní inspektoráty se vyjádřily k žádostem pro jednotlivé odbory dopravy, které závod povolují, stejně jako se vyjádřila Správa a údržba silnic Jihočeského kraje a Kraje Vysočina.

V časové tísni žádali pořadatelé o rychlé vyřízení žádostí jednotlivé odbory dopravy. Ze všech 14 dotčených úřadů jich 13 vyslyšelo prosbu o rychlé vyřízení, aby nezmařily mnohaměsíční práci desítek lidí. Pouze odbor dopravy města Tábor s vedoucím panem Janem Pávkem odmítl rozhodnutí vydat s odůvodněním, že tento úkon již nelze stihnout.

Ačkoli 13 úřadů ve stejném kraji a jednajících podle stejného předpisu jako odbor dopravy pod správou pana Pávka rozhodnutí vydalo, okres Tábor vydání odmítl. Kvůli tomu tak organizátoři závodu nemohli kapitánu Vorlovi předložit všechna potřebná povolení, čímž nesplnili podmínky pro poskytnutí policejní asistence, která je pro zajištění bezpečného průběhu závodu nezbytná. Na základě nesplnění podmínek byla policejní asistence odmítnuta a závod jako celek musel být zrušen.

Tisková zpráva pořadatelského týmu Okolo Jižních Čech

Nejnovější články

Nahlédněte do praxe s přednáškami Fakulty managementu

Miloslav L

Soutěž v Domě gobelínů s názvem „TEXTILNÍ FANTAZIE“

Miloslav L

Jaro se blíží! | Fotila Amálie

Miloslav L