Podpořte výrobu filmu Krajinou České Kanady a staňte se tak jeho součástí!

Česká Kanada. Země borovic a skal, pastvin a luk, tajných zákoutí skrytých v lesích pohraničí. Kraj lidí, kteří znají její tichou krásu. Místo, které opustil čas, aby jej člověk mohl milovat a ctít.