4.6 C
Jindřichův Hradec
20.04. 2024
Články

Společná česko-rakouská výstava ukáže lidové zvyky na obou stranách hranice

Společná česko-rakouská výstava TRADICE JEDNÉ HRANICE, uspořádaná v rámci projektu ATCZ59 mezinárodní kulturní platformy I-CULT, je financována programem přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Na přípravě výstavy, která se koná souběžně v Jihomoravském muzeu ve Znojmě a v Muzeu Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci, se podíleli profesionální i amatérští etnografové z jižních Čech, Vysočiny, jižní Moravy a Dolního Rakouska, kteří se pokusili zdokumentovat vybrané dochované lidové zvyky ve svých národopisných regionech v průběhu celého roku od Velikonoc přes čarodějnice, májové oslavy, poutě, dožínky, posvícení, adventní a vánoční období až k masopustům.

 

Cílem výstavy je seznámit návštěvníka s životem obyvatel a s pomocí několika vybraných tradičních lidových zvyků poukázat, jak se lidé v průběhu roku bavili. Na tak malém prostoru a s tak omezeným množstvím textů však nelze uchopit komplexnost tradičního způsobu obživy či oblékání, a to byť jen v jediném etnografickém celku, natož pak na tak rozsáhlém území, jemuž se obě výstavy věnují. O to však vlastně ani nejde. I to málo totiž veřejnosti dopomůže pochopit rozmanitost, kterou způsob života na obou stranách hranice svého času nabízel.

I přesto, že naši předkové mluvili odlišnými jazyky a v některých případech také žili v rozdílných typech krajiny, jejich způsob myšlení se až nápadně podobal. Stejné strasti a radosti nás zkrátka spojovaly. A právě na spojitost a podobnost lidové kultury na česko-moravsko-rakouském pomezí poukazují i naše výstavy. Doufáme tedy, že Vás svým pojetím alespoň trochu potěší a třeba i o něco nového obohatí. Slavnostní vernisáž v lidovém duchu a s lidovými písněmi proběhne ve výstavním sále minoritského kláštera ve čtvrtek 17. července v 16 hodin. Výstava potrvá až do 6. ledna 2021 a přináší i mnohé edukační prvky pro malé i velké.

Alexandra Zvonařová (NOVUM červenec 2020)

 

Společná česko-rakouská výstava TRADICE JEDNÉ HRANICE, uspořádaná v rámci projektu ATCZ59 mezinárodní kulturní platformy I-CULT, je financována programem přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.