16.8 C
Jindřichův Hradec
24.07. 2024
Články

Zámecký areál Žirovnice

Zámecký areál Žirovnice

ZÁMEK:

Téma vybavení zámeckých komnat Květina na šlechtickém sídle bylo zvoleno zejména pod vlivem jedinečné Zelené světnice, která se na žirovnickém zámku nachází. Ze středověku jsou na zámku zachovány krásně malované místnosti včetně kaple z konce 15. století. Ta byla obohacena o restaurovanou sochu Zvěstování Panny Marie. V dalších, nově zařízených komnatách, se s květinami setkáváme na ložním prádle, na potahových látkách, záclonách, na skle, porcelánu, na obrazech – motiv květiny provází lidstvo od nepaměti.

 

ŠPÝCHAR:       

Expozice vybudována v roce 2007 za podpory fondů Evropské unie a rozpočtu Města Žirovnice. Ve třech rekonstruovaných podlažích, kde byly zachovány i původní dřevěné, barokní sloupy, je nyní téměř 1200 m² výstavní plochy. Zámecký špýchar nabízí mnoho exponátů z nedávné venkovské minulosti, které se v Žirovnici a okolí dříve k zemědělským a dalším činnostem používaly. Ve spodním patře si můžete prohlédnout větší předměty, od zemědělských strojů, až třeba po ruční hasičskou stříkačku z roku 1822.  V druhém podlaží jsou exponáty drobnějšího charakteru, tématicky rozdělené do skupin nářadí a nástrojů používaných k denním činnostem. Betlém je rozdělen do čtyř ročních období: jaro, léto, podzim, zima a je nádhernou ukázkou toho, co se v konkrétním ročním období na vesnici dělalo. Betlém obsahuje více jak 700 různých postaviček. Ve třetím patře nezapomeňte nahlédnout do venkovské světnice. Na protější straně je místnost pro konání zajímavých tématických výstav dle kulturního kalendáře.  V podkroví můžete obdivovat vazbu zdejšího krovu.

PIVOVAR:

Pivovar byl postaven v Žirovnici už za vlády Vencelíka z Vrchovišť. Je zmíněn v kupní smlouvě, kterou uzavíral Petr Vencelík při prodeji žirovnického panství Albrechtovi z Gutštejna roku 1544. V roce 1564 koupil panství od  Šebestiána z G. (vnuka Albrechta z G.) Jáchym z Hradce, ten utonul v Dunaji na cestě od císaře Maxmiliána z Vídně, jeho syn Adam II. z Hradce, který podporoval opravy i novou výstavbu na svých panstvích, dal postavit v Žirovnici velký pivovar. Projektovali ho italští stavitelé Baltazar Maggi a Antonio Cometto. Stavba začala 1589 a trvala asi do 1592. V žirovnickém pivovaru se vařilo pivo až do roku 1865. Poté zde byl hostinec. Od 80. let 19. století tělocvična Sokola a v roce 1924 byla část pivovaru přestavěna na byty. Zastupitelstvo města rozhodlo o revitalizaci pivovaru a získalo dotační finanční prostředky z EU, konkrétně z Regionálního operačního programu. Stavební práce na obnově budovy pivovaru začaly v roce 2009 a skončily v roce 2011. Nyní je zde instalována Expozice perleťářství, šicích strojů a pivovarnictví.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Získává každoročně certifikát označení oficiální TIC, proto splňuje podmínky Czech Tourismu. Návštěvníkům se pracovníci TIC snaží co nejkvalifikovaněji poskytovat potřebné informace zpříjemňující pobyt v Žirovnici. Samozřejmostí je přehled o stravování, ubytování, firmách, obchodech, službách i o úřadech a institucích v Žirovnici či okolí. Pro ty, kteří chtějí poznat naučnou stezku, nabízíme možnost půjčovny kol a úschovnu zavazadel. Propagační materiály o městě a širším regionu, prodej suvenýrů, turistických map, známek, průvodců, pohlednic, magnetek, prodej regionální literatury, DVD a mnoho dalšího pouze doplňuje servis a sortiment TIC, které sídlí na I. nádvoří žirovnického zámku.

Pro nadcházející turistickou sezonu jsme nechali pro turisty dotisknout propagační materiály o zámku, špýcharu a pivovaru. Abychom turistům usnadnili orientaci v Žirovnici, napomůže k tomu nově vydaná trhací mapa s místními ulicemi a potřebnou orientační legendou. Z druhé strany mapy lákáme turisty do zámeckého areálu a informujeme o otevírací době. Mapu si zdarma můžete vyzvednout v TIC. Mezi zajímavou novinku, hlavně pro modeláře, patří vystřihovánky papírového modelu žirovnického zámku, který dostává reálných parametrů.

Aby se návštěvníci i místní v Žirovnici vyžili i kulturně, připravili jsme kulturní, společenský a sportovní kalendář, který je neustále aktualizován. Kdo bude mít o kulturu zájem, určitě si z pestrobarevné nabídky vybere. Veškeré celoroční akce naleznete na www.zirovnice.cz v sekci Kultura pod Kulturním kalendářem. Své akce prezentuje nejen Odbor kultury Města Žirovnice, ale i žirovnické spolky, kluby, asociace, místní části, sdružení, atd…

Mapa


Zvětšit mapu)

Zvětšit mapu