4.6 C
Jindřichův Hradec
20.04. 2024
Archivní

Mgr. Libor Drahoňovský: TŘEBOŇSKO – PAMĚTIHODNOSTI A PŘÍRODNÍ KRÁSY

Beseda se věnuje architektonickým památkám i přírodním krásám Třeboňska. V Třeboni si prohlédneme staré domy na náměstí, zámek i augustiniánský klášter i skvostnou hrobku Schwarzenberků. Ve okolních vsích se zastavíme u statků, které se na Třeboňsku vyznačují poměrně jednoduchými, zároveň malebnými štíty. Kromě starobylých gotických kostelů navštívíme pozoruhodná barokní poutní místa v Mláce a v Chlumu u Třeboně. Povíme si mnohé zajímavosti z průmyslové historie, především o železárnách, které bývaly nejstaršími u nás. Z přírodních krás se pokocháme například balvanitým korytem říčky Dračice i rašeliništěm Červené blato. Zaposloucháme se do zlidovělých písní a dozvíme se o místních lidových obyčejích.