10.7 C
Jindřichův Hradec
3.03. 2024
Archivní

Obrazy nad čísly | Muzeum fotografie a MOM

  • Výstava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 14. 9. 2023 od 17:00
  • výstava potrvá do 31.12. 2023
  • Muzeum fotografie a MOM,

Výstava Obrazy nad čísly s podtitulem Konkrétní digitální a počítačová grafika

je prezentací více než 60 prací od dvacítky autorů (sdružených v Klubu konkrétistů a jejich přátel *) ) z Česka a Slovenska

a sleduje dvě hlediska:

– jednak chce představit grafické výtvarné vyjadřování podporované digitálními a počítačovými přístupy,

– jednak se zaměřuje na díla, která naplňují ať už vědomě nebo bezděčně původní cíl konkrétního umění – vytvářet autentické, autonomní a nenapodobivé umělecké artefakty.

Ačkoliv původní účel nové počítačové technologie s obrazem vůbec nepočítal, dnes není jeho vytváření, zpracování a šíření bez digitálních technologií vůbec myslitelné.

Digitální základ počítačových obrazů poskytl zásadně nové možnosti při rozvíjení vizuální představivosti a zpřístupnil nové oblasti estetického oceňování.

Generační a typová různorodost autorů (sdružených v „Klubu konkrétistů“), zároveň formátová a technická rozmanitost jejich děl představuje nejen odbornou hodnotu výstavy, ale usiluje také o její diváckou přitažlivost.

Prezentace děl se uskutečňuje buď standardními tištěnými formáty (digitální tisky, serigrafie) nebo digitálními projekcemi (monitory, projektory).

 

*) Jakub Guziur * Tibor Hamza * Viktor Hulík * Zbyněk Janáček * Ditta Jiřičková * Martina Kopecká Jurčeková * Kubo Novák * Vojtěch Maur * Pavel Mrkus * Eduard Ovčáček * Jakub Petr *Michal Pšeníčka * Vladimíra Sedláková * Jaroslava Severová * Oldřich Schnabl * Adéla Suchánková * Aleš Svoboda* Jiří Šigut * Jana Šindelová * Andrea Uváčiková * Jaroslav Vančát

Dále by bylo potřeba prodloužit termíny u naší policejní výstavy

A napsat něco v tom smyslu, že je pro velký úspěch prodloužena do konce roku (i když v nepatrně omezené míře).