10.3 C
Jindřichův Hradec
26.05. 2024
Archivní

Tichá hudba dřeva – Zdeněk Zadražil | zámek Žirovnice

„Dřevo je pro člověka univerzálně krásné. Ze všech materiálů je to ten nejvíce lidský, nejvíce osobní.“ Frank Lioyd Wright

Prodejní výstava je součástí prohlídky Expozice venkovských tradic a řemesel v zámeckém Špýcharu.
Výstava je otevřena ÚT – NE 9 – 15:45/17:00 hodin.
Vstupenky si zakoupíte na I. nádvoří Zámku Žirovnice v TIC.

Zdeněk Zadražil – Tichá hudba dřeva
Kladný vztah a obdiv ke dřevu mám již od dětství, kdy jsem hodně času trávil pomáháním v dílně. Pocházím z truhlářské rodiny. Můj děda byl mistr truhlářský – tovaryši u něj získávali výuční listy. I můj otec se vyučil truhlářem u svého otce, mého dědy. Uměleckým truhlářem se vyučil i můj bratr. Toto řemeslo je v našem rodu dohledatelné až do roku 1750.