27.5 C
Jindřichův Hradec
19.07. 2024
Články

Velká válka ve sbírce Muzea Jindřichohradecka #11

V seriálu Velká válka, který muzeum zveřejňuje při příležitosti stého výročí 1. světové války, se již potřetí vracíme do knihovny Muzea Jindřichohradecka. Jeden samostatný díl byl věnován důležitému zdroji informací – místnímu týdeníku Ohlas od Nežárky, který pravidelně informoval o bojích na frontě i o událostech v týlu.

Velká válka ve sbírce Muzea Jindřichohradecka #11V letošním roce si jej všichni zájemci o místní historii připomenou též při příležitosti výstavy Velká válka na stránkách Ohlasu od Nežárky, která bude od jara instalována v konferenčním sále v klášteře minoritů. V dalším díle byla připomenuta memoárová literatura související s první světovou válkou, a především se 75. pěším plukem, který sídlil v Jindřichově Hradci. Tento díl seznámil čtenáře seriálu také se vzpomínkami rodáka z nedalekého Popelína Jana Kočvary na světovou válku, jehož rukopis získalo muzeum v minulém roce. V souvislosti s výstavou o budově zdejší Švecovy koleje instalovanou od října 2015 do června 2016 v knihovně Faktulty managementu byl připomenut také zajímavý soubor literatury související s působením plukovníka Josefa Jiřího Švece na východní frontě.

Jeho osobnost, stejně jako řada dalších, se dodnes připomíná s působením českých legií v průběhu 1. světové války. Velká válka ve sbírce Muzea Jindřichohradecka #11Právě legionářská literatura spolu s tituly připomínajícími plukovníka Švece a také slavnou bitvu u Zborova, která se odehrála 2. července 1917 a která byla prvním významným vystoupením Československých legií na východní frontě, tvoří zajímavou kolekci, která přečkala skryta v muzejní knihovně nejedno těžké období. Na rozdíl od pomníků a dalších veřejně viditelných artefaktů a vzpomínek k působení legií za první světové války, které za první republiky přirozeně připomínaly hrdinství legionářů, a právě proto byly odstraňovány nacisty za okupace a opakovaně v totalitním režimu po roce 1948, knižní tituly ležely v muzejní knihovně skryty zrakům veřejnosti přístupné pouze odborníkům a několika znalým skutečnosti.

Soubor zmíněných titulů je pestrý, řadu z nich vydal Památník odboje v Praze, který založil i celou ediční řadu s názvem Knihovna Památníku odboje. Za připomenutí stojí například titul Josefa Logaje Československé legie v Itálii nebo publikace Návrat československých legií kolem světa do vlasti, která prostřednictvím desítek fotografií přibližuje čtenářům cestu legionářů ze Sibiře do vlasti v letech 1919 – 1920. Řadu publikací vydal též Vojenský archiv republiky, patří k nim i odborná publikace Vladimíra Klecandy Bitva u Zborova vypravená řadou vyobrazení a samostatných mapových příloh a vydaná při příležitosti 10. výročí bitvy u Zborova. V roce 1929 uvádělo tehdejší Jihočeské národní divadlo v Českých Budějovicích divadelní hru M. Pleského Zborovští, jejíž výtisk je též v muzejní knihovně uložen.

Zmíněné tituly je možné studovat v knihovně Muzea Jindřichohradecka v rámci hodin pro veřejnost každé pondělí a středu 12.30-15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová