Aktuálně

Autoškola Šetka zve na projekt START DRIVING

Díky finanční podpoře z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů se po celé České republice uskuteční 32 kurzů, které budou pro účastníky zdarma. Termíny jednotlivých kurzů a přihlášky na ně najdete na https://www.startdriving.cz/terminy-arezervace/

Pneumatika auto smyk autoškola
Ilustrační fotka od MikesPhotos z Pixabay

Hlavními částmi kurzu jsou zdokonalovací výcvik v reálném silničním provozu včetně nácviku zásad defenzivní jízdy, zvládání rizikových situací na polygonu a nedílnou součástí je i dopravně psychologický seminář. Do projektu jsou kromě Asociace autoškol ČR a Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů zapojeni i další partneři – Asociace dopravních psychologů ČR, Platforma VIZE 0, Policie ČR a BESIP. Projekt START DRIVING je zacílený na začínající a mladé řidiče ve věku 18-24 let.

„Účastníci bezplatných zdokonalovacích kurzů se seznámí s pokročilými technikami řízení a také klíčovými zásadami dopravní psychologie, jejichž zvládnutí je předpokladem k bezproblémové budoucí řidičské kariéře. Inspirací nám byl moderní systém vzdělávání řidičů zavedený v Rakousku, kde po jeho implementaci bylo dosaženo významného snížení závažných nehod způsobených začínajícími řidiči.“ uvedl Aleš Horčička, místopředseda Asociace autoškol ČR, koordinátor projektu. „Letos poprvé jsme podpořili z Fondu zábrany škod projekt určený pro mladé řidiče, kteří drží ve svých rukou budoucí podobu provozu na silnicích,“ říká Jan Matoušek, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů, a dodává: „Podle našich statistik škodovosti z povinného ručení totiž vyplývá, že riziko nehody mladého řidiče je více než dvakrát vyšší, proto je důležitá edukace. Je logické, že mladí řidiči nejsou tolik vyježdění, a mohou mít určité obavy a nezkušené reakce. Věřím, že projekt Start Driving přispěje ke snížení nehodovosti, což je cílem i České kanceláře pojistitelů.“

Současný systém výuky a výcviku v autoškolách je primárně orientován na předávání znalostí příslušných právních norem a zvládání základních praktických dovedností při ovládání vozidla. „To již dávno neodpovídá moderním trendům přípravy nových řidičů, neboť nejsou dostatečně zohledněna specifika a osobnostní nevyzrálost mladých řidičů, jejich schopnost předvídat rizika, volit strategii jízdy adekvátní jejich řidičským dovednostem. Právě toto jsou oblasti, na které cílí obsah programu Start Driving,“ uvádí Roman Budský z Platformy VIZE 0.

Za Asociaci center bezpečných jízd k projektu předseda Jan Šťovíček uvádí: „Myslím, že se ve spolupráci s Asociací autoškol a dalšími partnery povedlo připravit dobrý koncept zaměřený z větší části na praktickou část. Mohl by se stát klíčem ke snížení nehodovosti nových řidičů a také k zavedení efektivního systému přípravy nových řidičů v ČR.“ Účastníci si v části bezpečné jízdy na polygonu s vlastním automobilem vyzkoušejí nestandardních jízdních situací. Hlavní myšlenkou, kterou budou lektoři frekventantům kurzů předávat, je však poznatek, že je lepší se do krizové situace v provozu vůbec nedostat. Kurzy jim napomohou uvědomit si řidičské limity jejich i jejich automobilů. „Dopravně psychologická část programu má formou diskuze se začínajícími řidiči upozornit na reálná nebezpečí a hrozby, které čekají na řidiče, pokud budou přeceňovat své síly a riskovat. Tato korekce musí být bezprostřední v rámci absolvování kurzu START DRIVING, aby si okamžitě uvědomili, že na silnici je potřeba se chovat za všech okolností zodpovědně a ohleduplně, s respektem k ostatním účastníkům silničního provozu,“ uvádí Michal Walter, místopředseda Asociace dopravních psychologů ČR. K hlavním tématům workshopu dopravního psychologa se začínajícími řidiči se řadí plánování jízdy a možná rizika, únava za volantem, emoce při řízení, používání mobilního telefonu a koncentrace na jízdu, alkohol a jiné návykové látky při řízení motorového vozidla, vliv vrstevníků na způsob řízení automobilu, přiměřená rychlost jízdy či bezpečné předjíždění.

Ředitel služby dopravní policie Jiří Zlý doplňuje: „Z pohledu dopravní policie je projekt Start Driving velice přínosný a jsem velmi potěšen, že se vše povedlo připravit tak, aby mohlo dojít k jeho realizaci. Problematice mladých i začínajících řidičů je třeba trvale věnovat náležitou pozornost, neboť právě tato kategorie je z hlediska statistik dopravní nehodovosti jednou z nejrizikovějších. Na základní kurz v autoškole je potřebné navázat edukačními programy, které začínající řidiče připraví na všechna možná úskalí v silničním provozu.“ Policie ČR se do projektu aktivně zapojila v teoretické přípravě a svoji část přednášky v dopolední části kurzu má mj. zaměřenou na aktuální nehodovost v daném kraji. Police ČR tak svoji mravenčí prací přispívá i k prevenci na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Bližší informace podá: Radek Šetka (tel.: 775 283 297, info@autoskola-setka.cz)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít