22.4 C
Jindřichův Hradec
19.07. 2024
Články

Červnové události v Ledaxu

Den poskytovatelů sociálních služeb v Jindřichově Hradci

12. června 2019 se konal v Jindřichově Hradci na Masarykově náměstí jako každý rok Den poskytovatelů sociálních služeb. Akci uvedla místostarostka paní M. Blížilová, poděkovala všem zúčastněným poskytovatelům služeb za jejich celoroční odvedenou práci a popřála mnoho sil do pokračování v činnosti. Akci moderoval M. Arnošt, krátce představil jednotlivé sociální služby – Ledax, Theia, Otevřená Okna, Domov pro matky s dětmi Políkno, Domov seniorů Otín, Mesada, Charita JH, Hospicová péče sv. Kleofáše, Centrum sociálních služeb Česká, Chráněné bydlení Naplno, Prevent 99, Metha….

Novinky z LedaxuLetos poprvé jsme měli možnost představit i Nadační fond A.V.A., který pořádá veřejnou sbírku za účelem podpory aktivit seniorů organizovaných společností Ledax o.p.s.. Nákupem předmětů, které vytvořili uživatelé našich služeb, můžete přispět ve prospěch této sbírky.

Akce trvala od 10 do15 hodin. Slunečné odpoledne zpestřilo kulturní vystoupení zástupců Otevřená Okna, vystoupily děti z rytmického orchestru HAKUNA MATATA pod vedením R. Urbana.

Za Pečovatelskou službu Ledax o.p.s. děkuji Městskému úřadu v Jindřichově Hradci za možnost prezentovat naši pečovatelskou službu.

Zuzana Vobořilová, DiS, vedoucí střediska

Eva Loskotová, koordinátor pečovatelské služby

Ledax o.p.s. – středisko Jindřichův Hradec

Návštěva uživatelů Ledax z Týna nad Vltavou v Dačicích

Ve středu 12. černa jsme přivítali vzácnou návštěvu – uživatele z Týna nad Vltavou s vedoucí střediska Bc. Naďou Podhorcovou. Návštěva si prohlédla Dům s pečovatelskou službou v Dačicích. Navštívili jsme klášter v Kostelním Vydří, kde nám karmelitánský kněz povyprávěl historii tohoto poutního místa. Došlo i na ochutnávku mešního karmelitánského vína, které nám všem moc chutnalo. Společné setkání bylo ukončeno předáním drobných dárečků na památku na Dačice a Kostelní Vydří všem uživatelům.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a pomohli při přípravách této akce.

Za Pečovatelskou službu Ledax o.p.s. středisko Dačice

Marie Cimbůrková – vedoucí střediska

Eliška Mandátová, DiS. – sociální pracovnice