14.5 C
Jindřichův Hradec
15.06. 2024
Články

Dokumenty jindřichohradeckých lékáren

Návštěvníci Muzea Jindřichohradecka několik let obdivují jedinečnou expozici někdejší lékárny U Panny Marie Pomocné, v níž je upoutá především originální nábytkové vybavení s malovanými zásuvkami. Lékárna sídlila na dnešním náměstí Míru č. 164/I a po lékárníku Freyovi, jenž zmíněný nábytek před více než dvěma sty lety pořídil, se v ní vystřídala řada dalších majitelů, naposled lékárnu soukromě provozoval Zdeněk Nechanický.

Muzeum ale dokumentuje i činnost další jindřichohradecké lékárny U anděla strážce, která stála na protější straně náměstí v domě vedle radnice. Ta patřila Františku Röschovi a pak jeho synu Vilémovi, který se do historie Jindřichova Hradce zapsal jako poslední předválečný starosta města, po jehož zatčení v září 1939 vedl lékárnu Walter Polt, po osvobození v roce 1945 pak Vladimír Cháb. V poslední době muzeum získalo do svých sbírek řadu zajímavých dokladů týkajících se činnosti obou lékáren. Kolekci dokumentů tvoří především malé obálky s vytištěnými názvy obou firem, do nichž byly vkládány recepisy, a nálepky na některé lékárenské zboží.

Pozoruhodné jsou zejména dochované recepty na léky, které si obyvatelé města kupovali v některé z jmenovaných lékáren. Předepisovali je jindřichohradečtí praktičtí lékaři jako Jan Jurenka, Čestmír Emmer, Karel Zimmer, Jaromír Šablík, dále odborní lékaři jako Jaroslav Hrb, gynekolog a porodník, či Václav Švehla, otorinolaryngolog, ale i primáři jindřichohradecké nemocnice Oldřich Kolín a Bohuslav Sutnar. Mezi lékaři, jejichž recepty skončily v jindřichohradeckých lékárnách, jsou i odborníci z jiných měst jako R. Knobloch, primář a přednosta očního oddělení nemocnice v Jihlavě či Eduard Klauber, oční specialista v Českých Budějovicích, lékař, k němuž odjela Ema Destinnová v lednu 1930. Dochované dokumenty pocházejí převážně ze 30. a 40. let 20. století.

František Fürbach