13.8 C
Jindřichův Hradec
16.06. 2024
Služby a řemesla

RM Projekt s.r.o.

RM Projekt s.r.o.

 • RM Projekt s.r.o.RM projektová činnost ve výstavbě
 • Panská 133/I, Jindřichův Hradec (Kancelář se nachází v prvním poschodí (nad Optikou Žabková)
 • Tel.: +420 608 978 330 – Radek Máca
 • e-mail: [email protected]
 • www.rmprojekt.cz

Mnohaleté působení firmy s více jak dvacetiletou praxí je zárukou kvality naší práce a spokojenosti našich zákazníků. Během této doby si firma vytvořila stálý tým spolupracovníků, se kterými je schopna zajistit veškeré projektové a inženýrské práce všech typů, bez užšího zaměření.

Projektování staveb, sestavování rozpočtů, inženýrské činnosti, dozorování staveb.

RM Projekt s.r.o.Naše firma zajišťuje veškeré stupně projektové činnosti od prvního návrhu (studie) po vydání stavebního povolení a následně prováděcí dokumentace stavby.

 • studie
 • projektové dokumentace
 • inženýrská a poradenská činnost
 • autorské dozory staveb

Uvedenou činnost provádíme pro pozemní stavby od rodinných a bytových domů až po průmyslové stavby, pro místní a vnitroareálové komunikace, zpevněné plochy, terénní úpravy atd.Dále zajišťujeme:

RM Projekt s.r.o.Jednotlivé posudky potřebné (mnohdy vyžadované) pro jednotlivé stavby.

 • akustické studie
 • požární zprávy
 • statické posudky
 • mykologické průzkumy
 • stavebně historické průzkumy
 • energetické průkazy budov
 • radonové průzkumy
 • geologické průzkumy
 • rozpočty staveb

Hlavní činnosti:

RM Projekt s.r.o.Zakázku zpracováváme v rozsahu přání investora. Jsme schopni zajistit kompletní rozsah zpracování projekčních a inženýrských prací ve skladbě:

 • zabezpečení vstupních podkladů,
 • projektové přípravy pro územní řízení,
 • projektové přípravy pro stavební povolení,
 • projektová dokumentace pro provádění stavby,
 • práce spojené s prováděním stavby,
 • práce po dokončení stavby

 


Mapa: