7.5 C
Jindřichův Hradec
2.03. 2024
Články

Dům gobelínů v červenci 2019

Rádi bychom pozvali o prázdninách veřejnost k návštěvě našeho muzea. Kromě stálých expozic, možnosti tkát na tkalcovském stavu, podívat se na zajímavé filmy v kinosále muzea nabízíme ke zhlédnutí dvě velmi pěkné a zajímavé výstavy. První může oslovit kromě příznivců Marie Hoppe Teinitzerové především patchworkářky, neboť vystavená díla zhotovily členky výtvarného uskupení, kterým tato technika není cizí.

Dům gobelínůHlavním bonbonkem druhé výstavy je nádherná tapiserie z dílny Marie Teinitzerové dle návrhu Cyrila Boudy s názvem Praga Regina Musicae. Výstava Zašitá krása /Pocta Marii Hoppe Teinitzerové (13. 4. – 8. 12. 2019) Vystavuje uskupení Ten to Twelve. V roce 2019 uplyne 140 let od narození Marie Hoppe Teinitzerové – zakladatelky gobelínových dílen v J. Hradci. Na výstavě výtvarného uskupení Ten to Twelve s názvem Zašitá krása / Pocta Marii Hoppe Teinitzerové budete moci zhlédnout textilní díla inspirovaná touto významnou českou textilní výtvarnicí. Každá členka uskupení přistupovala k realizaci svého díla jiným způsobem, zvolila jiné techniky a postupy, ale cílem všech bylo oslavit dílo Marie Hoppe Teinitzerové v jeho celé šíři.

Výstava První dáma české tapiserie (27. 4. – 31. 10. 2019) Druhá výstava připravená Domem gobelínů k tomuto výročí je unikátní především zapůjčenými originály tapiserií ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze, utkaných v dílnách Marie Hoppe Teinitzerové v Jindřichově Hradci. Nádherné tapiserie od Cyrila Boudy nebo Břetislava Štorma budou opět k vidění v místě jejich vzniku. Hlavním exponátem výstavy je velkoplošná tapiserie Praga Regina Musicae – Praha královna hudby – unikátní tapiserie, osvědčující mistrovství autora návrhu i kvalitu dílny. Mottem výstavy je slogan: Znáš matičku Prahu dobře?

Přijďte se pokochat krásou textilního umění. Otevřeno: duben–prosinec, denně mimo pondělí, 10.00–12.00, 13.00–17.00 hodin. Více informací najdete na: www.dumgobelinu.cz

Rita Škodová