9.7 C
Jindřichův Hradec
2.10. 2023
Články

I letos Vám skauti a skautky předají Betlémské světlo v Jindřichově Hradci

I letos Vám skauti a skautky přinesou Betlémské světlo

„Zasejte pokoj – sklízejte spravedlnost“ Jakub 3, 13-18

Vánoční tradice předávání betlémského světla je pro mnohé z nás pevným bodem v předvánočním shonu, kdy se zastavíme, abychom si připomněli pravý význam Vánoc. Plamínek, který každoročně putuje z místa narození Ježíše Krista, z Betléma, do celé Evropy, je světlem spojujícím velké množství lidí bez ohledu na vyznání. Skauty i neskauty, věřící i nevěřící, a letos snad spojí i očkované a neočkované. Koronavirus je ústředním tématem veřejného dění již dlouhou dobu a strach způsobuje leckdy neupřímné a sobecké jednání. Inspirujme se proto slovy Bible a prokažme svou moudrost činy. „Moudrost, která je shůry, je ale především čistá, dále pokojná, vlídná, povolná, plná milosrdenství a dobrého ovoce, nestranná a nepokrytecká. Ti, kdo rozsévají pokoj, sklidí ovoce spravedlnosti.“ Toto poselství bychom Vám rádi předali společně s plamínkem, který s láskou a radostí udržujeme při životě od jeho převzetí až do jeho předání do Vašich domácností a do Vašich srdcí.

Předávání Světýlka proběhne letos na 3 místech v Jindřichově Hradci. Pokud to situace dovolí, na náměstí Míru si od 17 hodin společně i zazpíváme. Prosíme Vás, abyste dodržovali aktuální hygienická nařízení.

POZVÁNKA

Přijměte pozvání a přijďte si i letos světýlko připálit.

Kdy? Ve čtvrtek 23. prosince 2021 od 17 do 18 hodin

Kam? Vyberte si jednu z možností:

  • náměstí Míru,
  • sídliště Vajgar (Trojstředisko),
  • sídliště Hvězdárna (před 6. ZŠ).

Přijďte, těšíme se!

Srdečně Vás zve Středisko Pětilisté růže Jindřichův Hradec, Skaut – český skauting ABS.

Za Středisko Pětilisté růže Eva Tůmová
Více na: www.betlemskesvetlo.cz