21.2 C
Jindřichův Hradec
27.05. 2024
Články

Knihovna Muzea Jindřichohradecka on-line

Knihovnu Muzea Jindřichohradecka naleznete i on-line. Celkem na třech místech si můžete vyhledat svazky a periodika ze sbírky Muzea Jindřichohradecka.

ONLINE KATALOG KNIHOVNY MUZEA JINDŘICHOHRADECKA
https://knihovna.mjh.cz/katalog/
Fond knihovny obsahuje odborné publikace se vztahem k činnosti muzea a obsahu jeho sbírek (historie, historie umění, etnografie, archeologie, muzeologie, knihověda, konzervo-vání a restaurování, ochrana památek ap.), odborná periodika a literaturu vztahující se k regionu (regionální periodika, regionální beletrie, osobnosti regionu, regionální témata a místopis). Sbírkový fond knihovny sestává z následujících celků: staré tisky, jindřichohradecké tisky, kramářské tisky, rukopisy, svaté obrázky, jindřichohradecká nakladatelství, regionální tisky a knižní kultura. Dotazy k této části knihovního fondu směřujte na email [email protected]

Knihovna Muzea Jindřichohradecka on-lineDIGITÁLNÍ KNIHOVNA MUZEA JINDŘICHOHRADECKA KRAMERIUS
http://kramerius.mjh.cz/
SEZNAM DOSTUPNÝCH PERIODIK: Jeřáby (1937-1939), Jindřichohradecké listy (1895), Jindřichohradecké listy (1992-1993), Listy Jindřichohradecka (1993-2002), Neu-hauser allgemeiner Anzeiger (1844-1848), Neuhauser Wochenblatt (1848), Neuhauser Wochenpost (1854-1855), Ohlas od Nežárky (1871-1942), Rozvoj (1960-1969), Štít (1973-1992), Štítný (1901-1905), Věstník okresu Jindřichův Hradec (1947-1948), Vlastivěda Jindřichohradecka (1929-1935), Zájmy Českomoravské vysočiny (1931-1941), Zpravodaj Sokola v Jindř. Hradci (1927-1939), Zvěst od Nežárky (1863), Život a práce Jindřichohradecka (1950-1960)

TITULY Z KNIHOVNY MUZEA JINDŘICHOHRADECKA V DIGITÁLNÍ KNI-HOVNĚ MANUSCRIOPTORIUM
http://www.manuscriptorium.com/apps/srchs.php?direct=srch&pid=17588&envLang=cs#search
Digitální knihovna MANUSCRIPTORIUM v současné době zpřístupňuje celkem 81 svazek ze Sbírky Muzea Jindřichohradecka. Jedná se o soubor rukopisů a starých tisků z našich fondů, v nichž převažují regionálně významné nejstarší a unikátní jindřichohradecké tisky, doplňují je naše nejcennější rukopisy a staré tisky.