8.5 C
Jindřichův Hradec
3.03. 2024
Články

Letošní výstava betlémů představí tvorbu Vladimíra Morávka

Na tradiční autorské výstavě betlémů v kostele sv. Jana Křtitele se v letošním roce představí slovenský řezbář Vladimír Morávek, který žije a tvoří v Bratislavě. Vladimír Morávek je významným a nezaměnitelným slovenským řezbářem, který zaujme především svou specifickou technikou práce a osobitým zpracováním námětu, jehož prostřednictvím seznamuje diváky s celou historií evropské i domácí řezbářské tradice a s hloubkou nadčasových hodnot jako je harmonie, soulad a pokora ve vztahu k člověku, krajině a přírodě.

VÁNOCE U SVATÉHO JÁNA Betlémy a řezby Vladimíra MorávkaVýtvarně školený autor ovládá principy sochařské tvorby i jednotlivých historických slohů, lidové tvorby i moderního umění. V oscilaci mezi gotickým a barokním sochařstvím, výrazově silnou lidovou řezbou a moderním sochařstvím postaveným na symbolu si vzhledem k vybíraným tématům vytvořil osobitý, originální styl, prostřednictvím kterého tlumočí své názory, postoje, do kterého přetavuje svoje emoce. Ve svých dílech často používá symbol a zkratku. Jako silná individualita s nezaměnitelným rukopisem se snaží jít po celou svou tvůrčí kariéru vlastní cestou. Jeho řezbářskou tvorbu lze rozdělit na volnou komorní plastiku skládající se ze soch, sousoší, figurálních kompozicí a reliéfů betlémů a na monumentální plastiku. Na počátku své tvorby vytvořil pod dojmem narození vlastních dětí komorní plastiky postav děvčat a žen s výrazně modelovanými splývajícími prameny vlasů. Bohatým inspiračním zdrojem Morávkovy tvorby je od počátku také hudba, která se objevuje v plastikách žen ve spojení s hudebními nástroji. Na sochy žen navázaly plastiky madon s dítětem na ruce a sochy andělů, zahalených do bohatých drapérií s výrazně modelovanými vlasy a barokně pojatými křídly, v jemné polychromii a někdy i se zlacením. V určitém období se u Morávka objevuje i ztvárnění pocitu tragiky v podobě korpusu Krista na kříži či opuštěných oltářů. Na druhé straně smutně, bezradně až tragikomicky působí i světské plastiky klaunů. Důležitou kapitolou v jeho tvorbě jsou betlémy, které tvoří již od 80. let 20. století a při jejichž tvorbě se obrací ke gotickému řezbářství.

Betlémské scény Narození komponuje do kubicky uzavřeného reliéfu s postavami řazenými nad sebou, kde baladicky laděná krajina s ovečkami, pojednaná v nadhledu ve vysokém horizontu spojuje nebo odděluje nebe a zemi. Řezbářské zpracování postav a jejich řazení dodává celé kompozici až ornamentální dynamiku. Některá vybraná díla je pak možné pravidelně vídat na desítkách výstav nejenom na Slovensku a v Čechách, ale i v zahraničí. Za svou kariéru měl autorské výstavy třeba v Bratislavě, Trenčíně, Praze nebo Zvolenu. Pozornost vzbudila jeho díla také na výstavách ve Vídni, Arles, Římě, Washingtonu nebo ve Vendéé. Slavnostní vernisáž, jejíž součástí bude i křest výstavního katalogu, se uskuteční v sobotu 30. listopadu ve 14.00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele a bude součástí festivalu betlémů JINoHRÁtky. Výstavu děl Vladimíra Morávka bude moci shlédnout až do 6. ledna 2020.

Alexandra Zvonařová