16.8 C
Jindřichův Hradec
24.07. 2024
Články

Městská knihovna přichystala na březen řadu aktivit

Regionální osobnost měsíce března – Vlasta Slavická (1911−2004)

Městská knihovna přichystala na březen řadu aktivitPěvkyně a rozhlasová hlasatelka Vlasta Slavická se narodila 24. 3. 1911 do rodiny hudebního pedagoga a skladatele Kamila Voborského, který působil v Jindřichově Hradci jako regenschori proboštského kostela a profesor hudební výchovy na gymnáziu a jiných středních školách. Stala se čtvrtou profesionální hlasatelkou pražského Radiojournalu. Do rozhlasu nastoupila v roce 1936 a působila zde do konce října 1941, kdy byla ze dne na den z politických důvodů propuštěna. 11. května 1945, se opět do rozhlasu mohla vrátit. V roce 1943 se provdala za hudebního skladatele Klementa Slavického, který v rozhlase působil jako hudební dramaturg. V roce 1947 se kvůli mateřským povinnostem práce v rozhlasu vzdala, její manžel byl po nástupu komunistů k moci z rozhlasu propuštěn a Vlasta Slavická se poté věnovala výuce hudby. Zdroj (text i fotografie): Český rozhlas.

Medailonky regionálních osobností pro každý měsíc naleznete v aktualitách na webu městské knihovny: www.knihjh.cz.


Virtuální univerzita 3. věku

V letním semestru od února do května 2021 pokračují v městské knihovně dva kurzy VU3V. S ohledem na současnou epidemiologickou situaci probíhají kurzy až do odvolání formou samostudia.

Kurz 1 – Lidské zdraví, výukový garant: MUDr. Emerich Majer: v šestidílném cyklu jsou přednášky věnovány výkladu základních pojmů v lékařství, nemocem stáří a nejzávažnějším chorobám.

Kurz 2 – Rituály evropských královských rodů, výukový garant: Mgr. Kamil Rodan, Ph.D.: kurz se zabývá nejdůležitějšími životními událostmi (narození, svatby, rozvody či smrt) spojenými s evropskými královskými rody 19. a 20. století.


Literární soutěž Jihočeská žabka

Jihočeský klub Obce spisovatelů v součinnosti s Jihočeským krajem vyhlásil 17. ročník autorské literární soutěže Jihočeská žabka.

Soutěž je určena pro všechny studenty jihočeských středních a vyšších odborných škol a učilišť a pro mládež od 15 let do 21 let.

Podmínky soutěže:

  • každý soutěžící se účastní pouze jedním příspěvkem
  • • práce musí být zaslány e-mailem na adresu: [email protected], s označením Jihočeská žabka
  • příspěvky nesmějí být dosud publikovány ani zaslány do jiné literární soutěže
  • psát lze poezii i prózu
  • práce budou výhradně v českém jazyce
  • rozsah příspěvků je maximálně 10 000 znaků, u básní 50 řádek
  • práce posoudí odborná porota složená ze členů klubu
  • vítězné a případně další vybrané práce budou publikovány v denním a krajském tisku, ve sborníku a tiskovinách Jihočeského klubu Obce spisovatelů

Téma letošního ročníku: Jak se stát optimistou 

Uzávěrka soutěžních prací: 30. dubna 2021

Vyhlášení výsledků se uskuteční v červnu 2021, termín bude vítězům včas oznámen.

Kontaktní adresa: Jihočeský klub Obce spisovatelů, Žižkova 3, 370 01 České Budějovice, e-mail: [email protected].


Videokurz o umělé inteligenci − „Jsem netvor“

Oddělení vzdělávání Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost připravilo nový osvětový videokurz s názvem Jsem netvor, tvor, který žije na netu (kurz naleznete na: www.jsemnetvor.cz).

Videokurz seznamuje žáky 8. a 9. tříd s digitálními technologiemi v etickém a sociálním kontextu, dozvídají se například o internetu věcí, umělé inteligenci nebo šifrované komunikaci.

K popularizaci těchto na první pohled technických témat přispěla celá řada oblíbených youtuberů, kteří odvedli profesionální výkony bez nároku na honorář. Hlavní tváří je youtuber Lukefry.

Vzdělávací aktivita má základ ve velkém průzkumu mezi vrstevníky (3 300 dotázaných), žáci se také podíleli na vzniku celého kurzu.

Jako rozšíření pro lektory a učitele jsou připraveny metodické listy a modelové lekce založené na skupinové práci, aktivizačních výukových metodách a metodách kritického myšlení. Jsou využitelné i on-line. Modelové lekce učí žáky přemýšlet v souvislostech o digitální společnosti, vžívají se do role vývojářů nebo kyberkriminalistů, vypracovávají například SWOT analýzu pro digitalizaci veškerých plateb nebo se učí třídit aplikace ve svém mobilu. Na vzniku modelových lekcí se podílela řada učitelů a lektorů z praxe.

Tomáš Dosbaba