20.4 C
Jindřichův Hradec
19.06. 2024
Články

Muzejní knihovna v roce 2020 a novinky pro rok letošní

V roce 2020 přibylo v odborné knihovně 180 knihovních jednotek a registrovalo se zde 116 uživatelů, kteří vykonali celkem 437 návštěv a studovali 1 256 knih.

V období omezení souvisejících s pandemií koronaviru byla hojněji využívána digitální knihovna KRAMERIUS. Nabízených 275 000 digitálních stran regionálních periodik využívalo až tisíc návštěvníků měsíčně. V digitální knihovně MANUSCRIPTORIUM přibylo 15 rukopisů a v současné době je zde zpřístupněno 96 svazků ze Sbírky Muzea Jindřichohradecka. Hojně je využíván online katalog knihovny obsahující také více než pět tisíc záznamů článkové literatury související s regionem. V nově zřízené záložce ONLINE na webových stránkách muzea byl zveřejněn cyklus výstav Život v Jindřichově Hradci na stránkách týdeníku Ohlas od Nežárky, který prostřednictvím fotografií, dobových dokumentů a původních zpráv ze zmíněného periodika přibližuje dějinné události konce 19. století a první poloviny 20. století, proměny našeho města a život jeho obyvatel. K propagaci služeb byly ve zvýšené míře využívány sociální sítě, webové stránky muzea, kulturní portály i tradiční média: tištěné noviny, časopisy, televize a rozhlas.

Do sbírkové knihovny Muzea Jindřichohradecka přibyly v loňském roce 54 nové přírůstky. Restaurátoři dokončili odborné zásahy na 37 před-mětech ze sbírkových knižních fondů. Restaurován byl například zajímavý soubor učebnic z Land-frasovy tiskárny, její nakladatelské seznamy, ale též unikátní staré tisky, například spis rakouského politika a kalvinistického teologa Georga Erasma Tschernembla, který byl před čtyřmi stoletími účastníkem bitvy na Bílé hoře. Spis z roku 1624 s bělohorskou tematikou je opatřen pergamenovou vazbou s rukopisným textem a býval uložen v knihovnách významných sběratelů – českobudějovického kapitulního děkana Josefa Pinkase a jin-dřichohradeckého probošta Vojtěcha Juhna. Další restaurovaný starý tisk byl katechismus Flores exemplorum z pera nizozemského jezuitského kněze Antoine d’Averoulta ve vydání z roku 1656 z Kolína nad Rýnem. Exemplář vyniká zajímavou koženou vazbou zdobenou slepotiskem.

VYUŽIJTE ONLINE SLUŽBY KNIHOVNY MUZEA JINDŘICHOHRADECKA

https://www.mjh.cz/knihovna-badatelna

https://kramerius.mjh.cz/

Pro Týden knihoven v roce 2020 byla připravena výstavka Jan Amos Komenský ve sbírkách Muzea Jindřichohradecka a tematický edukační program pro školy. Výstava, která přibližuje hodnotný soubor komenian z muzejní knihovny, i edukační program budou dostupné i v letošním a příštím roce v rámci národních oslav výročí Jana Amose Komenského, které připomínají 350. výročí úmrtí a 430. výročí narození této významné osobnosti. Zajímavé tisky z naší knihovny shlédli návštěvníci muzejní výstavy Na hladině zrcadlí se… připravené k 800. výročí první písemné zmínky o hradu. Unikátní exponáty z kniž-ních sbírek byly zapůjčeny do Uměleckoprůmyslového muzea na výstavy Mezi kýčem a akademií. Chromolitografie ve službách umění a reklamy a G100. Sto let grafické školy v Praze. Veřejností očekávaná výstava Rok v kuchyni Magdaleny Dobromily aneb co pradědečkům chutnalo byla odložena na rok 2021 a již nyní se můžeme těšit na její výslednou podobu, jejíž zpřístupnění je plánováno na 1. dubna.

Velkou událostí letošního roku bude výstava PERIODICKÁ PAMĚŤ, kterou připravujeme ve spolupráci s Knihovnou Národního muzea a Památníkem národního písemnictví. Výstava periodik 19. století se zvláštním zřetelem ke krajinskému tisku bude uspořádána při příležitosti 150. výročí jindřichohradeckého týdeníku Ohlas od Nežárky. K této příležitosti připravujeme vydání obrazové publikace Život v Jindřichově Hradci na stránkách Ohlasu od Nežárky a konferenci zaměřenou na tematiku periodik v cyklu Knižní kultura 19. století.

Štěpánka Běhalová (NOVUM 2021/03)