Aktuálně

Nový nález stříbrných mincí ve sbírce Muzea Jindřichohradecka

V květnu 2016 byl do sbírek Muzea Jindřichohradecka odevzdán panem L. Copákem drobný soubor šesti stříbrných mincí a torzo koženého váčku. Místo nálezu se nacházelo při silnici E49 mezi Třeboní a Majdalenou na katastrálním území obce Holičky u Staré Hlíny.

Tříkrejcar Jana Jiřího Krnovského z roku 1615

Mince byly dle nálezce rozptýleny na ploše přibližně dvou čtverečních metrů na dně výrazného příkopu, jež je zde přibližně v délce 900 metrů zachován. Jeho účel a datace nebyly prozatím spolehlivě objasněny, ale s velkou pravděpodobností se jedná o odpadní stoku již zaniklého rybníku Hrádeček. Po oznámení nálezu mincí byl u Holiček proveden revizní archeologický průzkum, během nějž se podařilo získat jednu další celou minci a několik drobných zlomků, čímž minimální počet exemplářů stoupl na deset kusů.

Nový nález stříbrných mincí ve sbírce Muzea Jindřichohradecka:
Mincovny, jejichž ražby byly identifikovány v souboru od Holiček. 1-Krnov; 2-Rychleby; 3-Ortenberg; 4-Steinbeck;5-Göttingen; 6-Magdeburg; 7-Schaffhausen; 8-Zug.

Ve všech případech se jedná o tří-krejcary z přelomu 16. a 17. století, nejmladší mincí je slezský tříkrejcar z roku 1618. Geograficky jsou zastoupeny výhradně ražby mimo české území, a to ze Slezska (2 ks), německých států (4 ks) a Švýcarska (2 ks). Právě absence domácích ražeb vede k domněnce, že majitelem mincí byl s velkou pravděpodobností cizinec pobývající na českém území krátkou dobu. V kombinaci s datací spadající nejdříve do roku 1618 můžeme za majitele považovat žoldnéře z počátku třicetileté války, bojujícího na jihočeském bojišti. Po zmíněném roce 1618 nebyla v okolí Třeboně, toho času důležité pevnosti v držení českých stavů, o přítomnost žoldnéřských vojsk rozhodně nouze. Již 9. listopadu proběhla bitva u nedaleké Lomnice a následně několik drobných střetů císařské a stavovské armády, nicméně ohnisko střetů se v té době už nacházelo v okolí Českých Budějovic. Město Třeboň a jeho posádka vzdorovaly císařským i po bitvě na Bílé hoře, a to až do března 1622. Po jeho dobytí zde císařští vojáci (i někteří dříve stavovští, kteří přestoupili do řad vítězů) zůstali až do roku 1624.

Jak je patrné z tohoto stručného souhrnu, dnes již nelze přesně určit kdy a kým byly mince v lese u Holiček uloženy, nebo ztraceny. Přestože soubor náleží co do počtu mincí k méně významným nálezům tohoto typu, je svědkem událostí, které výrazným způsobem formovaly historii nejen Třeboňska, ale celého českého království.

Jan John – Václav Vondrovský

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít