21.9 C
Jindřichův Hradec
20.05. 2024
Články

Ohlédnutí za rokem 2022 v Muzeu Jindřichohradecka

Jezuitský seminář (Krýzovy jesličky) - Muzeum JindřichohradeckaRok 2022 byl rokem, kdy nebyla uplatňována žádná proticovidová opatření v celostátním měřítku a kdy se tedy i činnost jindřichohradeckého muzea mohla začít vracet do své tradiční podoby. Po uplynutí roku lze konstatovat, že muzeum opět pracovalo v obvyklém záběru, ale že se stále ještě zcela nevrátily předcovidové poměry. Zejména se tato skutečnost projevila v návštěvnosti muzea. Tento nemilý fakt byl podtržen nastupujícími problémy v celé české ekonomice.

Popsaný problém postihl odborný i ekonomicko-provozní úsek. Méně „škod“ vzniklo na oborném úseku. Práce se sbírkou muzea pokračovala v obvyklých rozměrech a muzeum realizovalo obvyklé množství výstav, přednášek, koncertů a dalších akcí. Především opět proběhly všechny tradiční velké akce pro veřejnost, tj. Velikonoční veselice, folklorní festival, sportovní akce Běž na věž a Jinohrátky. K významným výsledkům pracovníků muzea v uplynulém roce patří uspořádání odborné česko-moravsko-rakouské konference v rámci projektu Kulinářské dědictví, který byl zaměřen na transfery kultury stravování na lince Čechy-Morava-Vídeň v období let 1750 až 1918.

Práce muzea byla minimálně dotčena skutečností, že se město Jindřichův Hradec a Jihočeský kraj nedohodly na další spolupráci v provozování expozice Marie Hoppe-Teinitzerové v bývalém zámeckém pivovaru. Muzeum proto celou expozici zapůjčilo Kulturnímu a vzdělávacímu centru Jindřichův Hradec a dále ji již neprovozuje.

Publikační činnost proběhla v tradičním rozsahu a edukace v expozicích navázala na úspěchy z předchozího roku a stala se tak trvalou významnou aktivitou našeho muzea. Na ekonomicko-provozním úseku se však nepodařilo navázat na předcovidovou úroveň. Nutno ale poznamenat, že to je obecný problém v celém českém muzejnictví a že naše muzeum v tomto ohledu patří spíše k úspěšnějším. Cizinci se sice nevrátili, ale opět se objevily české organizované zájezdy. Návštěvnost tak sice ve srovnání s předchozím rokem mírně vzrostla, ale přesto byla přibližně o 35 % nižší, než je dlouhodobý průměr.

Opět došlo k problémům s vybalancováním finančního hospodaření. Důležité však je, že muzeum tuto věc zvládlo bez větších problémů a že na konci roku 2022 dosáhlo malého kladného hospodářského výsledku. Zde je nutno poděkovat zřizovateli muzea, jímž je Jihočeský kraj, že ve složitých ekonomických podmínkách zachoval podmínky pro plnohodnotnou práci muzea. Rok 2022 byl spíše obtížným rokem, nicméně muzeum ho díky poctivé práci všech jeho pracovníků zvládlo úspěšně.

Děkuji jménem všech pracovníků muzea všem osobám a institucím, které naše muzeum v uplynulém roce 2022 nějakým způsobem podpořily.

Jaroslav Pikal (NOVUM 02/2023)