14.5 C
Jindřichův Hradec
15.06. 2024
Články

Otevřená OKNA: Co nás vlastně v uplynulém roce potkalo?

Motto: 

„Zkušenost není to, co člověka potká, ale jak člověk naloží s tím, co ho potkalo.“

Aldous Huxley

Blíží se konec roku. Dušičkové období, které přineslo dlouhé večery a krátké dny, nás vede k zamyšlení nad uplynulým časem, událostmi, vztahy. Své milé, které již nemůžeme obdarovat dotykem a slovem, jsme obdarovali svíčkou a květinami. Přichází advent a s ním příležitost darovat něco osobitého – třeba setkání, pohlazení, vlastní výrobek. Aby naši milovaní pocítili péči a vlídné myšlenky. Honza Nedvěd v jedné písničce zpívá: „Zástupy lidí půjdou přát. Proč za rok jenom jedenkrát?“ Tiše si k tomu říkám: Chvála Bohu, že alespoň jedenkrát!“ Velmi často máme své myšlenky nastavené na negativní vlnu. Pokud nám advent vnese do přemýšlení alespoň trochu světla a vůle snít o dobrých věcech, budiž mu vzdán dík!

Otevřená OKNA: Co nás vlastně v uplynulém roce potkalo v?Uplynulý rok v Oknech byl věnován vzpomínkám a díkům. Patnáct let činnosti možná není mnoho, ale není to ani málo. Stálo za to vzpomínat i děkovat těm, kdo nám během let prospěli. V tom letošním roce přibyla nová setkání i nové zkušenosti. Moc hezké a vlídné chvíle jsme prožili s paní Helenou Svobodovou v Muzeu Jindřichohradecka při přípravě výstavy. Usměvavá vlídnost a nadhled…. To je někdy fakt potřeba. Radost nám udělali amatérští muzikanti z Jakoubka, Smetany, JHSO i Chrámového sboru… Protože ti, kdo dělají něco pro podstatu samu, nejsou v křeči z peněz. Vlídné zarámování slavnostnímu koncertu umožnil P. Ivo Prokop. Krásná chvíle v důstojném prostředí chrámu Nanebevzetí p. Marie. To byly možná nejdůležitější chvíle ze série oslav. Leč rok nebyl jen oslavný… Také nás navštívilo 14 kontrol na naše vnitřní procesy – jak účetní, tak poradensko – sociální…. Můžeme se litovat, že multizdrojové financování neziskovky přináší i tyto efekty… Co s tím. Pokud chceme obhájit existenci našeho „ostrůvku pozitivní deviace“ (slovy Ondřeje Alexandra Kroniky), musíme se stále učit a objevovat krajiny vskutku neprobádané. A v nich velkou píli naší ekonomky Marušky Málkové, která zdolává grant za grantem, DPH, vyrovnávací platbu….a kupodivu stále spí, i když možná někdy ne úplně klidně. Po přívalu znechucení z neuvěřitelného množství formálních procesů si sednu v obýváku Chráněného bydlení Okénko a povídám si s našimi obyvateli. Někteří z nich byli kdysi „pod mostem“, zneužiti „chytráky“, kteří těží z finanční negramotnosti…Někteří jsou po úrazech. Každý z nich má svůj osobitý a nesnadný příběh. V této chvíli jsou v našem domku doma. Mají teplo, jídlo, kamarády, využití volného času. S chutí společně zpívají. Někteří našli i chlapské pracovní uplatnění v Houbovém parku. Veliký dík Bohunce Blaas-Bérové. Její tvořivá fantazie a pracovitost vytvořila pozoruhodné a inspirativní prostředí pro mnohé…. Smutné a těžké situace jsou součástí téměř každého života. Málokdo je ušetřen. Můžeme zůstat ve smutku. Ale můžeme své prožitky také přetavit ve zkušenost, která pomáhá jít dál. Protože už víme, jak na to. Protože potkáváme dobré lidi. A pokud jdeme s otevřenýma očima, nepřehlédneme je. A vybereme si pro svůj život ty, se kterými stojí za to jít dál.
Milí přátelé, nakládejte se svými životními příběhy laskavě a s porozuměním! Prožitý čas se Vám nevrátí, ale do nových dnů může laskavost přinést nové světlo! A nové světlo pro každý den Vám přejí klienti, zaměstnanci i dobrovolníci organizace Otevřená OKNA, z.ú.

Drahomíra Blažková


https://hradeczije.cz/obcanske-sdruzeni-okna/