6.7 C
Jindřichův Hradec
3.03. 2024
Články

Otevřená OKNA: Žhavé letní prožitky

Motto:
„Je možné něco poznat, aniž to opravdu zažijeme? Ano, ale nikdy to nebude naší nedílnou součástí“ Paolo Coelho

Otevřená OKNA: Žhavé letní prožitky
Tak toto je ten úžasný dobrovolnický tým, který realizoval 15. tábor Oken s názvem „S Arabelou do říše pohádek“

Žhavé léto se pomalu chýlí ke konci a nám v mysli i srdcích doznívají vzpomínky na prožitá dobrodružství. Kamarádi na Facebooku ještě sdílí dojmy a posílají si fotky a reportáže z tábora…. Byl nádherný, v souladu s tématem přímo pohádkový (S Arabelou do říše pohádek). Silné týmy, silné zážitky. Vždycky považuji tak trochu za zázrak, když dáme dohromady dobrovolnický tým, s ním program a vše, co k táboru patří. To mám naději. A za velký zázrak považuji, když je tábor za námi. Bez úrazu, epi záchvatu, bez velkých ztrát, s dobrými zážitky a krásnými vzpomínkami. Oproti jiným organizacím to mají OKNA trochu složitější. Zatímco YMCA, skauti, pionýři a další dětské organizace si ze svých táborníků nové dobrovolníky vychovávají, OKNA budou na svých akcích vždy potřebovat asistenty. I když dospělí klienti do programu vydatně přispívají, asistence je nutná. I proto každoročně zažíváme velikou radost z nových lidí, kteří obohatí náš tým. A ještě větší radost z těch, kteří se vracejí, vytvářejí jádro, řád a systém.

Na letošním táboře měla nejmladší dobrovolnice 17 let, nejstarší 57 let…. 40 let rozdíl – a přesto byly schopné si spolu hrát, tvořit, starat se. Dvě dobrovolnice absolvovaly tábor již po patnácté – nechyběly ani na jednom. Stejně jako řada klientů. Stárneme společně a dovedeme si přitom hrát… Považuji za veliké štěstí, když se lidé dokážou na sebe naladit, vnímat potřeby jeden druhého a hlavně – podporovat se! V dnešní bezohledně konkurenční době je to vzácný jev! Milý pan Ondřej Kronika nás nazval ostrůvkem pozitivní deviace…. Krásný název – kéž by nám to vydrželo! Ale i kdyby ne – 15 let práce organizace, 15 táborů, zajištěných dobrovolníky – to je obrovské množství dobře prožitého času! Patří za něj velký dík! Díky patří také manželům Kukačkovým a Vojtovi Dubovi, kteří již třetím rokem jezdí na tábor jako externisté a realizují lanové aktivity. Je to jedna z nejoblíbenějších aktivit!

Otevřená OKNA: Žhavé letní prožitky
Otevřená OKNA: Žhavé letní prožitky

Velikou pomocí pro akci je také finanční podpora měst a obcí. V letošním roce nás podpořila města Jindřichův Hradec a Nová Bystřice, obce Jarošov, Plavsko, Polště, Horní Pěna a Paršovice. Bez jejich finanční výpomoci bychom těžko uhradili pobyt dobrovolníků v penzionu a tábor by byl pro mnohé finančně nedostupný. Dík patří také lidem z Chlumu u Třeboně – paní Řehořové, která pro nás otevřela kostel a povyprávěla o jeho historii, umožnila také varhanní koncert Petra Mottla. A panu Princovi, který nám umožnil „Popelčin bál“ na místním zámku. Jejich čas a ochota nejsou samozřejmé! Pomalu uzavírám pohádkovou knihu letošního léta. Doufám, že nás všechny bude ještě dlouho provázet krásný zážitek a prosvítí i chmurné dny…. A Vám, laskaví čtenáři, přeji, abyste měli s kým pozitivně trávit čas a sdílet sny, naděje a touhy v bezpečném vztahovém prostředí!

Drahomíra Blažková