14.5 C
Jindřichův Hradec
15.06. 2024
Články

Pětasedmdesátníci ve světové válce

Sté výročí první světové války dalo vzniknout další výstavě o smutném období let 1914 – 1918.

Pětasedmdesátníci ve světové válceVe sbírkách Muzea Jindřichohradecka se totiž dochovala cenná kolekce fotografií z válečných let, které zachycují život příslušníků jindřichohradeckého 75. pěšího pluku, a pracovníci muzea se rozhodli představit je zájemcům na samostatné výstavě. Muzeum tak navazuje na úspěšnou výstavu Svědectví diapozitivů, na níž byl před devíti lety prezentován výběr z kolorovaných diapozitivů o osudech pětasedmdesátníků na válečných frontách i v zázemí.

Většina fotografií pochází z plukovního muzea, které vzniklo v Debrecíně, kam byl pluk přeložen, na jaře roku 1918, další snímky pak získalo muzeum později, některé fotografie si do svého památníku se vzpomínkami a zápisy z války vložil dirigent plukovní hudby Alois Praveček.

Pětasedmdesátníci ve světové válceVýstava po stručném úvodu o válce a historii pěšího pluku č. 75 zachycuje působení pluku od mobilizace a odjezdu vojáků z Jindřichova Hradce na frontu v červenci a srpnu 1914, přes působení pluku na východní frontě v Haliči, dlouhý přesun na jižní bojiště po bitvě u Zborova v létě 1917 a osudy pluku na italské frontě až po život náhradního praporu, který od listopadu 1915 v Debrecíně připravoval mobilizované, odvedené a zraněné vojáky pro další boje na obou frontách. Na mnohdy unikátních fotografiích tak návštěvníci výstavy v konferenčním sále muzea ve Štítného ulici mohou alespoň trochu nahlédnout do událostí, které před sto lety museli prožívat muži v uniformách rakousko-uherské armády.

Pětasedmdesátníci ve světové válcePořizování dokumentárních snímků na frontách bylo v té době samozřejmě ovlivněno jak technickou úrovní a vybavením fotografujících vojáků, tak jejich možnostmi, které byly za válečné situace velmi omezené. To nutně muselo poznamenat nejen řemeslnou, ale také výtvarnou úroveň některých snímků, zejména těch amatérských, které byly zhotoveny ve velmi malých formátech a někdy nesou zřetelné stopy po nedokonalém vyvolání či ustálení hotových fotografií a je na nich patrné i jejich stoleté stáří. Přesto jsou výmluvným a jedinečným svědectvím o kruté době a těžkém životě příslušníků 75. pěšího pluku za první světové války, a proto po nezbytných úpravách, které dnešní digitální technika umožňuje, tvoří hlavní část výstavy nazvané příznačně Momentky z války.

František Fürbach


Pětasedmdesátníci ve světové válce