-0.8 C
Jindřichův Hradec
28.01. 2023
Články

Poradna pro lidi v nouzi nabízí pomoc lidem v těžkých životních situacích

 

Je to již rok, co se naše životy změnily a přinesly často neočekávané změny ať už v oblasti osobní, rodinné, profesní či volnočasové. Pro mnohé nastaly existenční problémy v souvislosti se ztrátou zaměstnání, bydlení a schopností splácet závazky vůči věřitelům atp. Pocit jistoty vystřídal pocit bezmoci, obavy a strach z budoucnosti.

V Jindřichově Hradci se snažíme těmto osobám pomoci ve Poradně pro lidi v nouzi spadající pod Farní charitu Jindřichův Hradec. Během celého roku nás navštívili lidé nacházející se v těžké životní situaci, v niž se ocitli jak z důvodu pandemie, tak z důvodů neschopnosti orientovat se ve vlastním životě a nalézt možné východisko. S každým klientem probíhá individuální konzultace, při níž hledáme společné řešení jeho životní situace. Konečné rozhodnutí je vždy na klientovi a my jeho rozhodnutí plně respektujeme.

„Nejčastějšími zakázkami klientů je pomoc při hledání a přípravě na zaměstnání, spojené často s bydlením. Dále pomáháme při vyřizování osobních záležitostí na úřadech, orientovat se v systému sociálních dávek a nároků na ně. Také nabízíme, v případě nejistoty klienta, doprovod na úřady, k lékaři, do banky. Část klientů chce řešit své dluhy, i zde jsme pro ně k dispozici a hledáme možnosti řešení,“ dále vysvětluje sociální pracovnice Poradny pro lidi v nouzi.

Lidé s potřebou poradenství nás mohou osobně navštívit každý všední den od 7:30-11.30 a od 12:00 – 16:00 na adrese Arch. Teplého 1306, Jindřichův Hradec nebo nás mohou telefonicky kontaktovat na tel. čísle 731 402 982, 605 849 877. „Služba je bezplatná a může být poskytována zcela anonymně, proto se nemusí nikdo obávat, že by nám musel sdělovat své osobní údaje. Rovněž jsme vázáni mlčenlivostí“, doplňuje sociální pracovnice.

Farní charita Jindřichův Hradec

Nejnovější články

Aleš Laštovka – Malování + natírání

Miloslav L

Ohlédnutí za rokem 2022 v Muzeu Jindřichohradecka | fotogalerie

Miloslav L

AR SERVIS hledá automechanika

Miloslav L