22.4 C
Jindřichův Hradec
19.07. 2024
Články

Poradna pro lidi v nouzi nabízí pomoc lidem v těžkých životních situacích

 

Je to již rok, co se naše životy změnily a přinesly často neočekávané změny ať už v oblasti osobní, rodinné, profesní či volnočasové. Pro mnohé nastaly existenční problémy v souvislosti se ztrátou zaměstnání, bydlení a schopností splácet závazky vůči věřitelům atp. Pocit jistoty vystřídal pocit bezmoci, obavy a strach z budoucnosti.

V Jindřichově Hradci se snažíme těmto osobám pomoci ve Poradně pro lidi v nouzi spadající pod Farní charitu Jindřichův Hradec. Během celého roku nás navštívili lidé nacházející se v těžké životní situaci, v niž se ocitli jak z důvodu pandemie, tak z důvodů neschopnosti orientovat se ve vlastním životě a nalézt možné východisko. S každým klientem probíhá individuální konzultace, při níž hledáme společné řešení jeho životní situace. Konečné rozhodnutí je vždy na klientovi a my jeho rozhodnutí plně respektujeme.

„Nejčastějšími zakázkami klientů je pomoc při hledání a přípravě na zaměstnání, spojené často s bydlením. Dále pomáháme při vyřizování osobních záležitostí na úřadech, orientovat se v systému sociálních dávek a nároků na ně. Také nabízíme, v případě nejistoty klienta, doprovod na úřady, k lékaři, do banky. Část klientů chce řešit své dluhy, i zde jsme pro ně k dispozici a hledáme možnosti řešení,“ dále vysvětluje sociální pracovnice Poradny pro lidi v nouzi.

Lidé s potřebou poradenství nás mohou osobně navštívit každý všední den od 7:30-11.30 a od 12:00 – 16:00 na adrese Arch. Teplého 1306, Jindřichův Hradec nebo nás mohou telefonicky kontaktovat na tel. čísle 731 402 982, 605 849 877. „Služba je bezplatná a může být poskytována zcela anonymně, proto se nemusí nikdo obávat, že by nám musel sdělovat své osobní údaje. Rovněž jsme vázáni mlčenlivostí“, doplňuje sociální pracovnice.

Farní charita Jindřichův Hradec